Ornitolodzy szkolili się w Gruszowie

Wiosenny zjazd MTO (fot. A.Chwierut).jpg

W miniony weekend 16-18 marca w Gruszowie odbył się wiosenny, szkoleniowy zjazd Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Ornitolodzy doskonalili swoje umiejętności oraz dzielili się cennymi informacjami na temat prowadzonych aktualnie badań. Był to pierwszy wiosenny zjazd Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Nagły powrót zimowej aury nie zachęcał do wyjścia w teren i obserwowania ptaków, dlatego znaczna liczba ornitologów z naszego regionu, blisko 40 osób, zdecydowała się wziąć udział w bardzo ciekawym, nastawionym na działania praktyczne, szkoleniu. Wśród uczestników zjazdu i zaproszonych gości byli m.in. dr hab. Piotr Profus – redaktor naczelny czasopisma naukowego Chrońmy Przyrodę Ojczystą, mgr Jan Lontkowski reprezentujący Komisję Faunistyczną PTZool, czy… Czytaj dalej…

Ptaki dolin rzecznych Małopolski – nowy projekt MTO

Rzeka Wisła. Fot. Tomasz Wilk (http://www.patrzacwilkiem.pl)

Żeby dobrze żyło się człowiekowi, potrzebna jest mu natura. Żeby naturalne miejsca zachować, potrzebna jest wiedza o nich. Jednym z najbardziej zagrożonych ekosystemów są obecnie doliny rzeczne. Możliwość efektywnej ochrony jest ograniczana przez niedostateczne rozpoznanie ich walorów przyrodniczych. Grupą wskaźnikową naturalnych ekosystemów rzecznych są niektóre gatunki ptaków – ich obecność może być argumentem pozwalającym na ochronę rzek. Celem zbiórki organizowanej przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne jest pozyskanie funduszy na rozpoznanie populacji ptaków zasiedlających doliny rzeczne Małopolski i przygotowanie dokumentacji wspierającej objęcie ochroną ich najcenniejszych fragmentów. Ptaki dolin rzecznych Małopolski – wesprzyj zbiórkę!  Zbiórka funduszy na realizację projektu inwentaryzacji awifauny i ochrony dolin… Czytaj dalej…