Ptaki dolin rzecznych Małopolski – nowy projekt MTO

Rzeka Wisła. Fot. Tomasz Wilk (http://www.patrzacwilkiem.pl)

Żeby dobrze żyło się człowiekowi, potrzebna jest mu natura. Żeby naturalne miejsca zachować, potrzebna jest wiedza o nich. Jednym z najbardziej zagrożonych ekosystemów są obecnie doliny rzeczne. Możliwość efektywnej ochrony jest ograniczana przez niedostateczne rozpoznanie ich walorów przyrodniczych. Grupą wskaźnikową naturalnych ekosystemów rzecznych są niektóre gatunki ptaków – ich obecność może być argumentem pozwalającym na ochronę rzek. Celem zbiórki organizowanej przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne jest pozyskanie funduszy na rozpoznanie populacji ptaków zasiedlających doliny rzeczne Małopolski i przygotowanie dokumentacji wspierającej objęcie ochroną ich najcenniejszych fragmentów. Ptaki dolin rzecznych Małopolski – wesprzyj zbiórkę!  Zbiórka funduszy na realizację projektu inwentaryzacji awifauny i ochrony dolin… Czytaj dalej…