Program 50. Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej

Poznaliśmy program 50. Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, który odbędzie się w weekend 1-2 grudnia 2018 r. w Krakowie. Zjazd rozpocznie się od zebrania wyborczego Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, gdyż kończy się trzyletnia kadencja Rady MTO.

Jak co roku, spotkanie ornitologów z południa Polski potrwa dwa dni. Pierwszego dnia odbędzie się część kameralna w sali Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego, a drugiego część terenowa – spacer po miejskim odcinku rzeki Wisły w Krakowie. Nowością do lat poprzednich jest część integracyjna – nieformalne spotkanie ornitologów.

Poniżej prezentujemy harmonogram Zjazdu:

1 grudnia 2018 r. (sobota):

09:00 – 10:20 Zebranie wyborcze MTO

10:20 – 10:30 Przerwa

10:30 – 10:35 Otwarcie Zjazdu

10:35 – 11:05 Dr hab. Robert Gwiazda prof. IOP (Instytut Ochrony Przyrody PAN) – Ekologia żerowania i wybiórczość pokarmowa ptaków rybożernych na Zbiorniku Dobczyckim

11:05 – 11:20 Dr Kazimierz Walasz (MTO) – Sprawozdanie za ostatni rok z prac MTO

11:20 – 11:35 Wręczenie Pomurników

11:35 – 12:05  Prof. dr hab. Jan Pinowski (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) – Mój udział w tworzeniu ruchu amatorskiego i kontaktów międzynarodowych ornitologów polskich

12:05 – 12:25 Przerwa

12:25 – 12:55   Mgr Wiesław Król, dr Kazimierz Walasz, dr Tomasz Wilk (MTO) –Atlas Ptaków Małopolski – co już mamy, a czego jeszcze brakuje

12:55 – 13:25 StanisławCzyż (MTO) – Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w 2017-18 roku na terenie Polski pd.wsch.

13:25 – 13:55 Dr inż. Marian Stój (Magurski Park Narodowy i Komitet Ochrony Orłów), mgr Robert Kruszyk (KOO) – Pokarm orła przedniego w polskiej części Karpat  w latach 2000-2018

13:55 – 14:20 Dr Tomasz Wilk (MTO) – Co kryją największe rzeki regionu? Wyniki wstępnej inwentaryzacji ptaków małopolskich rzek

14:20 – 15:20 Przerwa obiadowa

15:20 -15:50 Mgr Krzysztof Dudzik (Stowarzyszenie Most, Kielce) – Wstępne wyniki badań nad dyspersją natalną łabędzi krzykliwych zasiedlających południową Polskę

15:50 – 16:20 Marek Skruch (MTO) –Ptaki Karpackiej Puszczy (fotorelacja)

16:20 – 17:00 Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek (Katedra Fizjologii Roślin UR, Kraków) – Jesienne przeloty ptaków nad Tarifą (Hiszpania, fotorelacja)

17:00 Zakończenie Zjazdu

2 grudnia 2018 r. (niedziela):

9:30 – 13:00 Wycieczka na miejski odcinek rzeki Wisły. Zbiórka o godz. 9.30, Most Dębnicki od strony DH „Jubilat”

Osoby, które chciałyby w czasie Zjazdu przedstawić wyniki swoich obserwacji, zdjęcia lub postery, prosimy o przesłanie informacji (tytuł posteru oraz jego wymiary) do dn. 17.11.2018 r. Obrady będą odbywały się w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR przy Al. Mickiewicza 24/28, w Krakowie.

Po zakończeniu obrad planowana jest część integracyjna – nieformalne spotkanie.  Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam zorganizować oprawę Zjazdu zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Na odpowiedzi czekamy do 15 listopada 2018 r. włącznie.

Ankieta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgt4nbJyXOGsw-rLI4PEf-dYA7NEZY8K8xJNbiLCxgtRYJIA/viewform?usp=sf_link

Kończy się trzyletnia kadencja Rady MTO, dlatego na początku Zjazdu odbędzie się Walne Zgromadzenie członków MTO, na którym zostanie wybrana nowa Rady MTO. Przypominamy, że udział w głosowaniach mogą brać wyłącznie osoby z aktualnie opłaconą składką.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na Zjazd i prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych!

W imieniu organizatorów,
dr Kazimierz Walasz
dr inż. Damian G. Wiehle

Bookmark the permalink.