Projekt „Ptaki małych zbiorników wodnych”

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne rusza z realizacją nowej akcji inwentaryzacyjnej – „Ptaki małych zbiorników wodnych”. Już teraz możesz włączyć się do naszych działań. Dlaczego małe zbiorniki? Mimo, że niewielkie, to ze względu na fakt, że jest ich w naszym regionie aż kilkanaście tysięcy, małe zbiorniki wodne stanowią ważny element świata przyrody. Dla wielu gatunków – roślin, płazów, ale także ptaków, są podstawowym miejscem występowania. Kompleksowe rozpoznanie ich zasobów, w tym ptaków, jest wciąż bardzo słabe, co utrudnia ich ochronę. Jednocześnie małe zbiorniki wodne – starorzecza, torfianki, śródpolne stawy i oczka wodne, są jednym z najszybciej ginących siedlisk w naszym kraju. Co… Czytaj dalej…