Program współpracy w badaniach i ochronie bociana białego w obszarze działania Enea Operator

                                 

www.operator.enea.pl 

 

MTO podjęło w 2022 r. współpracę w badaniach i ochronie bociana białego w obszarze działania Enea Operator na terenie czterech województw Polski zachodniej – zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ponieważ prawie wszystkie gniazda bocianów białych znajdują się obecnie na słupach linii energetycznych, dlatego ważne jest by razem działać na rzecz ochrony bocianów. 

Program przewiduje obrączkowanie bocianów białych oraz pomoc merytoryczną w razie konieczności naprawy gniazd istniejących na liniach energetycznych i doradztwo merytoryczne w miejscach, gdzie bociany podejmują próby budowy gniazda i trzeba zdecydować czy zamontować tam platformę gniazdową.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *