Zapraszamy na wycieczkę 11 lutego (pasmo Policy)!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza już na trzecią wycieczkę w tym roku! Tym razem będzie to dłuższa wycieczka górska w pasmo Policy. Odbędzie się ona 11 lutego w sobotę. Zbiórka o godz. 7.00 przy siedzibie OSP Skawica-Sucha Góra – dojazd należy zorganizować we własnym zakresie! Prowadzący: Szymon Sendera (tel.: 511 212 973) [nr. tel. prowadzącego prosimy nie podawać w informacji medialnej]. W okresie zimowym w buczynach i borach świerkowych porastających pasmo Policy można zobaczyć m.in. dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła białogrzbietego, orła przedniego, puszczyka uralskiego i głuszca. Wycieczka potrwa ok. 6-8 godz. Przydatne wyposażenie: lornetka, przewodnik do oznaczania ptaków,… Czytaj dalej…

Pary mieszane i hybrydy dzięciołów białoszyich i dużych

W imieniu koordynatorów Łukasza Kajtocha i Łukasza Wardeckiego zapraszamy do udziału w projekcie naukowym dotyczącym par mieszanych i hybryd dzięciołów białoszyich i dużych. Celem jest gromadzenie informacji o skali zjawiska krzyżowania się dzięciołów białoszyich i dużych oraz o ekologii mieszańców w populacjach miejskich i wiejskich. Warto podkreślić, że główny zasięg występowania dzięcioła białoszyjego w kraju (cały niż Małopolski oraz południowa część Lubelszczyzny i Kielecczyzny) znajduje się właśnie w obszarze działalności Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego! Aktywność i udział obserwatorów z naszego regionu może przyczynić się więc do lepszego i pełniejszego poznania zjawiska hybrydyzacji u tych dwóch gatunków dzięciołów! Zarys metodyczny: system transektów… Czytaj dalej…

41 Międzynarodowe liczenie łabędzi czarnodziobych

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym liczeniu łabędzi czarnodziobnych koordynowanym przez Swan Specialist Group. Liczenia mają na celu ocenę populacji zimującej w Europie oraz określenie liczby młodych, co pozwala na ocenę sukcesu lęgowego. Od połowy lat 1990. liczebność zimujących w Europie łabędzi czarnodziobych systematycznie maleje. W ciągu ostatnich 25 lat populacja spadła z 30 tys. do zaledwie 13 tys. osobników. Jednym z powodów jest niski sukces rozrodczy. W ciągu ostatnich 10 lat udział młodych ptaków wśród zimujących w Europie ptaków wynosił zaledwie 3,9-13,5% (z tendencją malejącą). Ze względu na przesuwanie się zimowisk łabędzia czarnodziobego w kierunku wschodnim, w Polsce, w… Czytaj dalej…

Relacja z 54 Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej!

W dniach 26-27 listopada 2022 r. miał miejsce 54 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej w Krakowie, na terenie Wydziału Hodowli I Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. Mickiewicza 24/28, który gości nas już od 2010 r. Był to zjazd 40 lat od rozpoczęcia naszej działalności, jako Klubu Ornitologów Małopolski – przy Inst. Nauk o Środowisku UJ i 30 lat od formalnego zarejestrowania Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. W Zjeździe wzięło udział ok. 120 osób. Pierwszym punktem programu były wybory nowej Rady MTO, po upływie 4-letnie kadencji, ustalonej na poprzednim zjeździe wyborczym. Wcześniej mieliśmy wybory co 3 lata. Na stanowisko prezesa MTO… Czytaj dalej…