Enea Operator

W 2022 r. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne podjęło współpracę z Enea Operator w zakresie badań i ochrony bociana białego na obszarze działania Enea. W ramach współpracy podjęliśmy obrączkowanie bocianów białych w obszarze działania Enea Operator. W obszarze tym w pięciu województwach zaobrączkowano łącznie 773 młode bociany w 304 gniazdach.

Comments are closed.