Energa Operator

W 2022 r. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne podjęło współpracę z Energa Operator w zakresie badań i ochrony bociana białego na obszarze działania Energa. W ramach współpracy podjęliśmy obrączkowanie bocianów białych w obszarze działania Energa. W obszarze tym w pięciu województwach zaobrączkowano łącznie 260 młodych bocianów w 100 gniazdach.

Comments are closed.