Literatura do pobrania

Książki

 • Walasz K., Tworek S., Wiehle D.,  2006., Ochrona ptaków i ich siedlisk,  Pobierz pliki: cz.1 cz.2
 • Walasz K., Mielczarek P. 1992., Atlas ptaków lęgowych Małopolski,  Pobierz pliki: cz.1 cz.2
 • Taczanowski W. 1882 – Ptaki krajowe t.I i t.II: Pobierz plik

Czasopisma

Pozostałe czasopisma

Artykuły naukowe

 • Profus P., Cichocki W. Ciconia ciconia – Bocian Biały na Podtatrzu; TATRY wiosna 2014; str.: 70-75 pobierz dokument
 • Ważna A., Cichocki J., Kościelska A. Ciconia ciconia – Biały drapieżnik; TATRY wiosna 2014; str.: 76 pobierz dokument
 • Cichocki W. Ciconia ciconia – Bocian w kulturze, kwartalnik TATRY wiosna 2014; str.: 84-87 pobierz dokument
 • Cichocki W., Profus P., Mierczak Z., Klimecki M. 2014. Ciconia nigra – Bocian czarny w TPN, kwartalnik TATRY pobierz dokument
 • Dudzik K., Polakowski M., Wilniewczyc P., Kaczorowski G., Sułek J., Dobosz R. 2014. Populacja łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w regionie świętokrzyskim na początku XXI wieku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (1): 32–48, 2014. pobierz dokument
 • Wiehle D. 2012. Stwierdzenie lęgu czapli purpurowej pod Zatorem pobierz dokument
 • Dudzik K. i in. 2012. Obserwacje łabędzia czarnodziobego w regionie świętokrzyskim w pierwszej dekadzie XXI wieku pobierz dokument
 • Dudzik K. i in. 2012. Ornis Svecica. Incestuous broods of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Poland pobierz dokument
 • Dudzik K. i in. 2011. Przypadki lęgów mieszanych oraz problematyka identyfikacji mieszańców międzygatunkowych dzięcioła białoszyjego i dzięcioła dużego pobierz dokument
 • Dudzik K. i in. Niecka Włoszczowska pobierz dokument
 • Stępniewski K., Cichocki W. 2011. Pomurnik w polskich Tatrach pobierz dokument
 • Stój M. i in. 2011. Orzeł przedni w Karpatach w latach 2008-2011 pobierz dokument
 • Wiehle D., Neubauer G. 2010. Występowanie dużych mew w dolinie górnej Wisły pobierz dokument
 • Dudzik K. i in. 2010. Awifauna stawów rybnych doliny Białej Nidy pobierz dokument
 • Dudzik K. i in. 2010. Łabędź krzykliwy w regionie świętokrzyskim pobierz dokument
 • Wiehle D., Malczyk P. 2009. Gniazdowanie hełmiatek Netta rufina na stawach rybnych koło Zatora pobierz dokument
 • Stój M. 2009. Orzeł przedni w Karpatach w latach 2006-2009 pobierz dokument
 • Walasz K. 2007. Rola parków narodowych w ochronie ptaków pobierz dokument 
 • Wiehle D., Bonczar Z. 2007. Śmiertelność ptaków w warunkach stawów rybnych. pobierz dokument
 • Walasz K. 2006. Stan poznania awifauny Małopolski  pobierz dokument 
 • Walasz K. 2006. Stan poznania awifauny Polski pobierz dokument
 • Walasz K. 2005. Kruk, występowanie liczebność pobierz dokument
 • Dudzik K., Putowski P. 2005. Gniazdowanie łabędzia krzykliwego w krainie Gór Świętokrzyskich pobierz dokument
 • Dudzik K., Solawa Ł. 2003. Gniazdowanie dudka w budynku mieszkalnym pobierz dokument
 • Kawa P. 1998. Ptaki lęgowe okolic Rzeszowa pobierz dokument
 • Kawa P. 1996. Ptaki zbiornika retencyjnego w Rzeszowie pobierz dokument

 

Prezentacje multimedialne

Comments are closed