Literatura do pobrania

Książki: Walasz K., Tworek S., Wiehle D.,  2006., Ochrona ptaków i ich siedlisk,  Pobierz pliki: cz.1 cz.2 Walasz K., Mielczarek P. 1992., Atlas ptaków lęgowych Małopolski,  Pobierz pliki: cz.1 cz.2 Taczanowski W. 1882 – Ptaki krajowe t.I i t.II: Pobierz plik Czasopisma: Pomurnik nr 8 2012 Pomurnik nr 7 2012 Pomurnik nr 6 2011 Pomurnik nr 5 2010 Pomurnik nr 4 1999 Pomurnik nr 3 1998 Pomurnik nr 2 1993 Pomurnik nr 1 1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą – Tom 69, zeszyt 5, wrzesień/październik 2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą – Tom 67, zeszyt 2, 2011, W. Cichocki i P. Mielczarek Artykuły naukowe: Broński S., Cichocki W. (2022). Rozmieszczenie i … Czytaj dalej Literatura do pobrania Czytaj dalej…