Program poznania i ochrony bociana białego w Polsce

Wspólna troska firm energetycznych w Polsce o bociana białego

   

W ramach programu zaplanowano obrączkowanie bocianów w gniazdach, śledzenie ich losów, zbierania informacji o potrzebie naprawy gniazd, organizowania napraw gniazd, zbierania informacji o miejscach niebezpiecznych na liniach energetycznych, gdzie giną bociany w celu ich zabezpieczenia. Celem projektu jest także edukacja społeczności lokalnych w celu ochrony gniazd, a także zachowania siedlisk stanowiących podstawowe miejsce żerowania bocianów.

W 2019 r. Tauron Dystrybucja SA zaproponował MTO współprace w ochronie bociana białego w obszarze swojego działania. W pierwszym roku podjęto obrączkowanie młodych bocianów białych na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Zaobrączkowano 130 młodych bocianów w 49 gniazdach. W 2020 roku projekt objął województwo dolnośląskie, śląskie i małopolskiego. Zaobrączkowaliśmy łącznie 607 bocianów w 245 gniazdach. W 2021 r. rozpoczęliśmy także współpracę z PGE Dystrybucja S.A. W 2021 r. obrączkowaliśmy bociany w pięciu województwach w trzech w obszarze działania Tauron Dystrybucja i w dwóch województwach w obszarze działania PGE Dystrybucja. W okresie 16.06-22.07.2021 r. zaobrączkowaliśmy łącznie 1 247 bocianów w 456 gniazdach. Wszystkie ptaki oprócz standardowych obrączek metalowych, otrzymywały zielone obrączki plastikowe. W województwie śląskim, dolnośląskim i małopolskim, które znajdują się w obszarze działania Tauron Dystrybucja, zaobrączkowaliśmy łącznie 820 bocianów w 295 gniazdach. W obszarze PGE Dystrybucja w 2021 r. rozpoczęliśmy obrączkowanie na obszarze województw świętokrzyskiego i podkarpackiego, gdzie założyliśmy obrączki 458 bocianim pisklętom w 172 gniazdach. W woj. podkarpackim zaobrączkowaliśmy 275 piskląt w 107 gniazdach, a w woj. świętokrzyskim 183 młode w 65 gniazdach. Jeden z młodych ptaków, w gnieździe zlokalizowanym we wsi Skotniki Dolne gm. Wiślica w woj. świętokrzyskim, otrzymał transmiter GPS-GSM sfinansowany przez PGE Dystrybucja. Szczegółowe informacje o losach tego ptaka podajemy w zakładce Nasz bociek z transmiterem.

W 2022 r. kontynuujemy współpracę z Tauron Dystrybucja SA, który sfinansował obrączki na 2022 r. Fundacja PGE dofinansowała zakup obrączek i transmiterów dla bocianów, a projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z PGE Dystrybucja SA. W 2022 r. podjęliśmy też współpracę z pozostałymi dwoma dużymi operatorami linii energetycznych – Enea – zachodnia polska i Energa – północna i środkowa Polska.

Obecnie zakończyliśmy już obrączkowanie bocianów w 2022 r. Łącznie w całej Polsce uczestnicy projektu zaobrączkowali przeszło 2 500 młodych bocianów. Obrączkowaliśmy we wszystkich województwach w Polsce, z wyjątkiem woj. opolskiego, gdzie Joachim Siekiera od kilkunastu lat obrączkuje młode bociany we wszystkich gniazdach w całym województwie. Pewne działania w ramach Programu realizujemy także wspólnie z Joachimem Siekierą.

Losy bocianów, którym założyliśmy w 2022 r. nadajniki można śledzić tutaj:  LINK.

Więcej informacji można znaleźć po kliknięciu w logo operatora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaleria z obrączkowania bocianów białych:

Comments are closed.