Program ochrony bociana białego na terenie Polski Południowej

Bocian biały na gnieździe w Mochnaczce Wyżnej (fot. J. Wyka)

Bocian biały na gnieździe w Mochnaczce Wyżnej (fot. J. Wyka)

Program jest realizowany we współpracy Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego z Tauron Dystrybucja S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A.

W ramach projektu zaplanowano obrączkowanie bocianów w gniazdach, śledzenie ich losów, zbierania informacji o potrzebie naprawy gniazd, organizowania napraw gniazd, zbierania informacji o miejscach niebezpiecznych na liniach energetycznych, gdzie giną bociany w celu ich zabezpieczenia. Celem projektu jest także edukacja społeczności lokalnych w celu ochrony gniazd, a także zachowania siedlisk stanowiących podstawowe miejsce żerowania bocianów.

Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu 2019 r. wraz Tauron Dystrybucja S.A. W pierwszym roku podjęto obrączkowanie młodych bocianów białych na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Zaobrączkowano 130 młodych bocianów w 49 gniazdach. W 2020 roku projekt objął województwo dolnośląskie, śląskie i małopolskiego. Zaobrączkowaliśmy łącznie 607 bocianów w 245 gniazdach. W 2021 r. rozpoczęliśmy także współpracę z PGE Dystrybucja S.A. W 2021 r. obrączkowaliśmy bociany w pięciu województwach w trzech w obszarze działania Tauron Dystrybucja i w dwóch województwach w obszarze działania PGE Dystrybucja.

W okresie 16.06-22.07.2021 r. zaobrączkowaliśmy łącznie 1247 bocianów w 456 gniazdach. Wszystkie ptaki oprócz standardowych obrączek metalowych, które w tym roku zgodnie z ustaleniami ze Stacją Ornitologiczną zakładaliśmy na goleń, otrzymywały zielone obrączki plastikowe. Całość przedsięwzięcia była możliwa dzięki ogromnej wszechstronnej pomocy otrzymanej w ramach porozumień o współpracy w działaniach na rzecz ochrony bocianów białych od firm energetycznych – Tauron Dystrybucja i PGE Dystrybucja.

W województwie śląskim, dolnośląskim i małopolskim, które znajdują się w obszarze działania Tauron Dystrybucja, zaobrączkowaliśmy łącznie 820 bocianów w 295 gniazdach. W obszarze PGE Dystrybucja w 2021 r. rozpoczęliśmy obrączkowanie na obszarze województw świętokrzyskiego i podkarpackiego, gdzie założyliśmy obrączki 458 bocianim pisklętom w 172 gniazdach. W woj. podkarpackim zaobrączkowaliśmy 275 piskląt w 107 gniazdach, a w woj. świętokrzyskim 183 młode w 65 gniazdach. Jeden z młodych ptaków, w gnieździe zlokalizowanym we wsi Skotniki Dolne gm. Wiślica w woj. świętokrzyskim, otrzymał transmiter GPS-GSM sfinansowany przez PGE Dystrybucja. Będziemy mogli śledzić na bieżąco losy młodego boćka. Dzięki transmiterowi wiemy, że 20 lipca 2021 r. „Młody” odważył się wykonać swój pierwszy lot. Obecnie jest już w podróży na zimowisko w Afryce. Szczegółowe informacje o losach tego ptaka podajemy w zakładce Nasz bociek z transmiterem.

Rok 2021 był ogólnie dobrym rokiem dla bocianów jeżeli chodzi o produktywność młodych. Średnia dla całego badanego obszaru wyniosła 2,7 młodego na gniazdo z młodymi (w ubiegłym roku 2,4). Jednak w tym roku część bocianów przyleciała znacznie później, czego wynikiem było znaczne zróżnicowanie wieku piskląt w czasie obrączkowania. Dotyczyło to wszystkich województw gdzie obrączkowaliśmy pisklęta.

Fotogaleria z obrączkowania bocianów białych:

Comments are closed