Projekt ochrony bocianów białych na terenie Polski południowej

Bocian biały na gnieździe - pow. nowosądecki (fot. J.Wyka)

Bocian biały na gnieździe – pow. nowosądecki (fot. J.Wyka)

Projekt realizowany we współpracy Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego z Tauron SA na obszarze działania Tauron SA.

Celem projektu jest ochrona bocianów białych na obszarze działania Tauron S.A.

Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu 2019 r. W pierwszym roku podjęto obrączkowanie młodych bocianów białych na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Zaobrączkowano 130 młodych bocianów w 49 gniazdach, w 39 miejscowościach, w 8 gminach. W 2020 roku projekt objął obszar województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Wiadomości powrotne – kliknij

 

Comments are closed