Tauron Dystrybucja

W 2019 r. pani manager Agata Kotapka z Tauron Dystrybucja SA zwróciła się do MTO z propozycją współpracy w ochronie bociana białego. W rezultacie powstał pierwszy wspólny projekt poznania i ochrony bociana białego w obszarze działania Tauron Dystrybucja SA. W 2019 r. podjęto obrączkowanie młodych bocianów białych na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Zaobrączkowano 130 młodych bocianów w 49 gniazdach. W 2020 roku projekt objął województwo dolnośląskie, śląskie i małopolskiego. Zaobrączkowaliśmy łącznie 607 bocianów w 245 gniazdach. W 2021 r. zaobrączkowaliśmy łącznie 820 bocianów w 295 gniazdach. W 2022 r. zaobrączkowaliśmy 622 młode bociany w 244 gniazdach. W tym roku w gnieździe ze stałym podglądem do internetu w Niepołomicach, zorganizowanym przez Tauron Dystrybucja SA, zaobrączkowaliśmy 4 młode bociany, a jeden z nich otrzymał nadajnik GPS-GSM sfinansowany przez Tauron. Dalsze losy tego bocianka będziemy relacjonować na stronie MTO.

Comments are closed.