Rejestracja do Bazy obserwacji

Osoba, która chce wprowadzać obserwacje do Bazy obserwacji, powinna zarejestrować się. By to uczynić pobiera ze strony : http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/baza-rejestracja

1. Kartę współpracownika – po wydrukowaniu i wypełnieniu (konieczne jest skreślenie jednej z opcji Wyrażam/nie wyrażam..) i podpisaniu się, skanuje (lub fotografuje) Kartę i odsyła mailem

2. Wykaz gatunków obserwowanych i rozpoznawanych w terenie – jest to plik excel’a, w którym wpisujemy w odpowiednich kolumnach cyfrę „1”, zaznaczając w ten sposób, które gatunki rozpoznajemy w terenie i jak często były obserwowane. Wypełniony plik odsyłamy mailem.

Wypełnienie tego Wykazu jest niezmiernie ważne, gdyż pozwala to w czasie opracowywania danych zebranych w Bazie obserwacji na właściwą interpretację danych. Na przykład jeśli w badaniach atlasowych skontrolujemy 100% kwadratów i stwierdzimy na 70% pokrzywnicę, to w dotychczasowych sposobach opracowania przyjmowano, że na 30% kwadratów tego gatunku nie udało się stwierdzić, w domniemaniu, nie występował na nich. Jeśli jednak mamy dane o umiejętnościach obserwatorów i wiemy, że np., z tych 30% kwadratów, 10% kwadratów została skontrolowana przez obserwatorów, którzy nie rozpoznają po głosie pokrzywnicy, to będziemy mogli powiedzieć, że pod kątem występowania pokrzywnicy w rzeczywistości skontrolowano 90%, a nie 100% kwadratów. Podsumowując będziemy mogli powiedzieć, że na 70% kwadratów występowała pokrzywnica, na 20% najprawdopodobniej nie występowała, a 10% kwadratów nie zostało skontrowanych pod kątem występowania tego gatunku. Widać więc, że uzyskujemy istotnie różną, dokładniejszą informacje o rozpoznaniu występowania danego gatunku na badanym terenie, niż gdybyśmy nie mieli informacji o umiejętnościach obserwatorów.

Po akceptacji, na adres e-mail osoby przesłane zostaną login i hasło potrzebne do zalogowania się na stronie Bazy obserwacji.

Comments are closed.