Tauron Dystrybucja

W 2019 r. Tauron Dystrybucja SA zwrócił się do MTO z propozycją współpracy w działaniach na rzecz ochrony bociana białego. W rezultacie powstał pierwszy wspólny projekt poznania i ochrony bociana białego w obszarze działania Tauron Dystrybucja SA. W 2019 r. podjęto obrączkowanie młodych bocianów białych na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Zaobrączkowano 130 młodych bocianów w 49 gniazdach. W 2020 roku projekt objął województwo dolnośląskie, śląskie i małopolskiego. Zaobrączkowano łącznie 607 bocianów w 245 gniazdach. W 2021 r. zaobrączkowano 820 bocianów w 295 gniazdach.

W 2022 r. zaobrączkowano 637 młodych bocianów w 236 gniazdach. W 2022 roku w gnieździe ze stałym podglądem do internetu w Niepołomicach, zorganizowanym przez Tauron Dystrybucja SA, zaobrączkowano 4 młode bociany, a jeden z nich otrzymał nadajnik GPS-GSM sfinansowany przez Tauron Dystrybucja SA.

W ramach współpracy z Tauron Dystrybucja w 2023 r. zorganizowano obrączkowania bocianów białych w obszarze działania Tauron Dystrybucja. 11 obrączkarzy indywidualnych i zespołów wykonywało obrączkowania bocianów białych. Łącznie zaobrączkowano 700 młodych bocianów w 278 gniazdach na terenie 49 gmin oraz 1 młodego w ośrodku rehabilitacji. W pracach pomagało 5 wolontariuszy. Uczestnicy obrączkowań przekazywali także mieszkańcom, w miejscach obrączkowania, ulotkę informującą o naszej współpracy i wsparciu ze strony Tauron Dystrybucja.

To już pięć lat współpracujemy na polu poznania i ochrony bociana białego z Tauron Dystrybucja SA. Jest to niezwykle owocna współpraca, która zapoczątkowała obrączkowania bocianów białych w całej Polsce. Obecnie Tauron Dystrybucja SA jest oficjalnym Partnerem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

 

 

Fotogaleria z obrączkowania bocianów białych:

Comments are closed.