Odwiedzili osadniki w Pleszowie

Uczestnicy wycieczki na osadniki w Płaszowie (fot. T.Wilk)W minioną sobotę odbył się kolejny spacer ornitologiczny prowadzony przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. W wycieczce nad osadniki w Pleszowie i okoliczny fragment Wisły wzięło udział 12 osób.

Uczestnicy prowadzonej przez Tomasza Wilka kilkugodzinnej wycieczki  po dzikich terenach Krakowa mieli okazję spotkać łącznie 18 gatunków ptaków. Do najciekawszych należały:

  • krakwa – 2 os.
  • czapla biała – 2 os.
  • czeczotka – 25 os.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spacery!

JW

Bookmark the permalink.

Comments are closed.