Wycieczka MTO – Dolina Prądnika

Zimorodek (fot. J.Wyka)W sobotę 27 października odbyła się pierwsza jesienna tego sezonu, wycieczka ornitologiczna z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym. Wycieczka odbyła się w Krakowie, a prowadzącym był pan Jacek Tyblewski. 

„Pogoda i ptaki dopisały. W wyciecze wzięło udział 5 osób. Trasa obejmowała: Park Kościuszki, południow część użytku ekologicznego „Dolina Prądnika”, starą prochownię CK, pola wokół doliny oraz odcinek zabudowy miejskiej Prądnika Białego. W sumie zaobserwowano wizualnie i werbalnie 28 gatunków ptaków” – relacjonuje prowadzący wycieczkę pan Jacek Tyblewski.

Poniżej pełna lista zaobserowanych gatunków ptaków (dzięki notatkom i uprzejmości pana Andrzeja Chwieruta):

 1. Kawka
 2. Gawron
 3. Krzyżówka
 4. Bogatka
 5. Sójka
 6. Dzwoniec
 7. Kwiczoł – ok. 16, ok. 20
 8. Sroka
 9. Kos
 10. Czyż – ok: 10, 10, 10
 11. Zimorodek 1
 12. Kowalik
 13. Strzyżyk – kilka (3 ptaki śpiewały pełną piosenkę)
 14. Dzięcioł zielony
 15. Modraszka
 16. Dzięcioł duży – co najmniej 2
 17. Zięba
 18. Raniuszek – cn. 2
 19. Myszołów 1
 20. Sierpówka – łącznie ok. 40
 21. Kuropatwa 1
 22. Wróbel – cn. 6
 23. Pliszka siwa 1
 24. Grzywacz – ok. 70
 25. Mazurek – 5 (przy polu kukurydy)
 26. Gil – cn. 2
 27. Gołąb miejski
 28. Pełzacz ogrodowy

JW, JT
fot. J. Wyka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.