Konkurs: Obserwuj, wprowadzaj i wygrywaj!

Rudzik (fot. Jakub Wyka)Ogłaszamy konkurs dla wszystkich obserwatorów ptaków w Małopolsce!

Wśród osób, które wprowadzą co najmniej 300 obserwacji z bieżącego okresu zimowego, trwającego od 1 grudnia 2018 do 28 lutego 2019 r. rozlosujemy 2 nagrody książkowe, a wśród wszystkich, którzy z tego okresu wprowadzą co najmniej 30 obserwacji – kolejne 3 książki.
Osoby z ilością obserwacji większą niż 300 będą mogły sobie same wybrać pozycję książkową, pozostałym nagrodzonym sami wybierzemy tytuł.

Zachęcamy do udziału – nie tylko dla nagród, ale przede wszystkim dla satysfakcji, że Twoje obserwacje przyczynią się do wzbogacenia wiedzy o ptakach naszego regionu!

Pozdrawiam w imieniu zespołu koordynującego projekt Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014-2020.

Tomek Wilk

Bookmark the permalink.

Comments are closed.