Projekt „Ptaki małych zbiorników wodnych”

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne rusza z realizacją nowej akcji inwentaryzacyjnej – „Ptaki małych zbiorników wodnych”. Już teraz możesz włączyć się do naszych działań.

Dlaczego małe zbiorniki?

Mimo, że niewielkie, to ze względu na fakt, że jest ich w naszym regionie aż kilkanaście tysięcy, małe zbiorniki wodne stanowią ważny element świata przyrody. Dla wielu gatunków – roślin, płazów, ale także ptaków, są podstawowym miejscem występowania. Kompleksowe rozpoznanie ich zasobów, w tym ptaków, jest wciąż bardzo słabe, co utrudnia ich ochronę. Jednocześnie małe zbiorniki wodne – starorzecza, torfianki, śródpolne stawy i oczka wodne, są jednym z najszybciej ginących siedlisk w naszym kraju.

Co chcemy zrobić?

Chcemy w tym roku zinwentaryzować ptaki wodne na min. 200 małych zbiornikach wodnych w Polsce południowo-wschodniej. Zebrane dane zasilą bazę obserwacji MTO (http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/), zostaną wykorzystane w powstającym Atlasie ptaków 2014-2020, posłużą do przygotowania naukowych i popularnonaukowych artykułów, oraz dokumentacji do objęcia ochroną najcenniejszych zbiorników. Mamy też nadzieję, że Akcja zwróci uwagę społeczeństwa na ważną rolę małych zbiorników w przyrodzie, oraz zapoczątkuje szersze działania na rzecz ich ochrony.

Jak możesz nam pomóc?

Z pewnością w Twojej okolicy również znajduje się mały zbiornik wodny, wart zainteresowania. Włącz się do naszejakcji i zinwentaryzuj ptaki wodne, które na nim występują. Wystarczy, że wykonasz 2 kontrole terenowe w okresie maj – lipiec, a dane wpiszesz do naszej bazy.

Zapoznaj się ze szczegółowymi założeniami prac terenowych w poniższym dokumencie. Prześlij nam deklarację zbiornika do kontroli do 5 maja, na adres: tomaszwilk3@gmail.com  Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Szczegółowe założenia i metodyka prac terenowych – kliknij!

Zespół MTO

Bookmark the permalink.

Comments are closed.