Program 51. Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do udziału w 51. Zjeździe Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, który odbędzie się 30 listopada br. na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Poniżej przedstawiamy program tegorocznego spotkania ornitologów.

Sobota, 30 listopada 2019
(Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR Kraków,
al. Mickiewicza 24/28, Kraków)

 • 10.00 – 10.05 Otwarcie Zjazdu
 • 10.05 – 10.35 Dr inż. Marian Stój (Komitet Ochrony Orłów Region Podkarpacki, Jasło), mgr Zenon Wojtas, mgr inż. Damian Nowak, mgr Konrad Krasoń, mgr Józef Różański (Magurski Park Narodowy, Krempna) – Orlik krzykliwy w Magurskim Parku Narodowym w latach 2017-2019
 • 10.35 – 10.50 Dr Kazimierz Walasz (MTO) – Sprawozdanie z prac MTO za 2019 r.
 • 10.50 – 11.00 Wręczenie Pomurników
 • 11.00 – 11.30  Dr inż. Damian Wiehle (MTO) – Zmiany awifauny lęgowej Doliny Dolnej Skawy w latach 2008-2018,ich przyczyny, skutki, następstwa
 • 11.30 – 11.45 Przerwa
 • 11.45 – 12.15  StanisławCzyż (MTO) – Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w 2019 roku na terenie Polski południowo-wschodniej
 • 12.15 – 12.30 Dr Tomasz Wilk (MTO) – Projekt Atlas – plany na ostatni rok prac
 • 12.30 – 12.45 Dr Kazimierz Walasz (MTO) – Projekt badania i ochrony bocianów białych na terenie Polski południowej
 • 12.45 – 13.15 Mirosław Rzępała (Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian, Siedlce) – Jak chronić pustułkę?
 • 13.15 – 13.45 Dr hab.Piotr Profus (IOP PAN, Kraków), Joachim Siekiera – Populacja bociana białego na Śląsku, zmiany liczebności, reprodukcja i migracja na zimowiska
 • 13.15 – 13.45   Damian Czechowski (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach) – Prezentacja działań w ramach projektu Life Vistula
 • 14.15 – 15.00   Przerwa obiadowa
 • 15.00 -15.20 Stanisław Broński (MTO) – Rozmieszczenie i liczebność siwerniaka w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach
 • 15.20 – 15.40  Mgr inż. Marcin Matysek (Tatrzański Park Narodowy – Liczebność i rozmieszczenie dzięciołów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • 15.40 – 16.00   Mgr inż. Marcin Matysek (Tatrzański Park Narodowy – Liczebność i rozmieszczenie jarząbka na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • 16.00 – 16.20   Augustyn Mikos (Inicjatywa Dzikie Karpaty) – Społeczny monitoring gospodarki leśnej w Puszczy Karpackiej
 • 16.20 – 16.40  Paweł Malczyk (Koalicja „Niech żyją!”) – Społeczny monitoring polowań na ptaki na stawach spytkowicko-zatorskich
 • 16.40     Zakończenie Zjazdu

Niedziela, 1 grudnia 2019
(Kraków, miejski odcinek rzeki Wisły)

 • 9.30 – 13.00      Wycieczka na miejski odcinek rzeki Wisły. Zbiórka o godz. 9.30 Nabrzeże Wisły w sąsiedztwie Mostu Dębnickiego od strony DH „Jubilat”.

Osoby, które chciałyby w czasie Zjazdu przedstawić wyniki swoich obserwacji, zdjęcia lub postery, prosimy o przesłanie informacji (tytuł posteru oraz jego wymiary) do dnia 22.11.2019 na adres mailowy sekretariat@mto-kr.pl.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na Zjazd i prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych!

W imieniu organizatorów
dr Kazimierz Walasz, dr inż. Damian G. Wiehle

Bookmark the permalink.

Comments are closed.