List otwarty do wszystkich obchodzących Sylwester 2019

Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które w porze Sylwestra zamierzają używać sztucznych ogni, o powstrzymanie się od używania materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni nad brzegami rzek i zbiorników wodnych.

Na terenie Polski  na rzekach i zbiornikach zimują setki tysięcy ptaków wodnych w tym kaczek, łabędzi, łysek, perkozów i mew. Używanie materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni w okresie Sylwestra powoduje ich płoszenie, co może doprowadzić do śmiertelnych zderzeń z przewodami elektrycznymi, konstrukcjami mostów i budynkami. Ptaki spłoszone nagle w nocy uciekają w panice, mają bardzo niewielkie możliwości zauważenia przeszkód, co jeszcze potęguje skutki zderzeń.

Krótka zabawa może ucieszy nas, ale miejmy świadomość, że może spowodować śmierć tysięcy dzikich ptaków.

Z poważaniem,

Prezes
Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego
dr Kazimierz Walasz

Prezes
Towarzystwa Na Rzecz Ochrony Przyrody
Mariusz Waszkiewicz

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.