TAURON i MTO razem dla bocianów

Bocian biały (Ciconia ciconia) fot. J. WykaTrwa drugi sezon wspólnego projektu TAURON Dystrybucja i Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego poświęconego bocianom białym. Jednym ze wspólnych działań jest obrączkowanie bocianów na obszarze południowej Polski. 

Projekt ochrony bocianów białych na terenie południowej Polski rozpoczął się w 2019 roku, kiedy to podjęto obrączkowanie młodych bocianów na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Zaobrączkowano 130 młodych bocianów w 49 gniazdach, w 39 miejscowościach, w 8 gminach. W 2020 roku projekt objął obszar województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Większość gniazd bocianów białych znajduje się na liniach energetycznych, toteż obrączkowanie bocianów odbywa się przy pomocy specjalnego podnośnika, którym operator TAURON-u wywozi ornitologa bezpośrednio do gniazda. Bez specjalistycznego, izolowanego podnośnika oraz pomocy energetyków, praca ornitologów byłaby niemożliwa. Młodym ptakom są zakładane obrączki metalowe i plastikowe, a następnie ptaki są dokładnie mierzone i ważone. Monitorowany jest również stan gniazda, co w przyszłości pozwoli podjąć potrzebne działania, by gniazdo służyło ptakom przez kolejne lata.

Notowany jest również rozmiar gniazda i jego stan zachowania, co pozwoli w przyszłości podjąć działania potrzebne, by uniknąć przykrych zdarzeń jak zniszczenie gniazda podczas np. silnego wiatru. Do badań pobierane są wypluwki, co pozwoli określić dietę bocianów w danym obszarze.

Obrączkowanie młodych bocianów na gniazdach jest tylko jednym z zadań realizowanych w ramach współpracy MTO i TAURON Dystrybucja. Na najbliższe lata projekt przewiduje również oznakowanie bocianów nadajnikami GPS-GSM, zakładanie platform gniazdowych i naprawę gniazd, zabezpieczanie miejsc, gdzie giną bociany i edukację ekologiczną w rejonach energetycznych wybranych do obrączkowania.

Pełne podsumowanie obrączkowania młodych bocianów białych w 2020 roku pojawi się na naszej stronie internetowej już wkrótce. Tymczasem już teraz bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt, a zwłaszcza operatorom TAURON-u oraz gospodarzom posesji, bez których zgody obrączkowanie w wielu miejscach nie byłoby możliwe.

Jakub Wyka

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy − jeden =