Zmarł prof. Ludwik Tomiałojć

Profesor Ludwik Tomiałojć (fot. Archiwum prof. Ludwika Tomiałojcia)26 czerwca 2020 r. w wieku 81 lat zmarł prof. Ludwik Tomiałojć, wybitny biolog, ornitolog i obrońca przyrody.

Profesor Ludwik Tomiałojć był nestorem ornitologii w Polsce. Urodził się w 1939 roku na Wileńszczyźnie, jednak swoje zawodowe życie związał z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracował w latach 1961-2010, będąc autorem 340 publikacji, w tym 9 książek i około 100 rozpraw i artykułów naukowych, m.in. pozycji „Awifauna Polski – rozmieszczenie, liczebność i zmiany”.

Zainicjował i przez wiele lat prowadził długoterminowe badania ekologii ptaków Puszczy Białowieskiej, równocześnie badając ekologię ptaków w środowisku zurbanizowanym. Jako wspaniały dydaktyk Profesor wychował pokolenia ornitologów i obrońców przyrody.

Oprócz działalności naukowej, Profesor Tomiałojć poświęcił wiele energii na działalność społeczną i ochroniarską, m.in. przewodząc Komitetowi Ochrony Przyrody PAN, będąc członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, czy przewodząc Polskiemu Komitetowi przy Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Nie sposób wymienić wszystkich zasług Profesora dla przyrody. Cokolwiek by napisać, będzie to zbyt mało, by godnie uczcić pamięć Wielkiego Człowieka. Odejście Profesora to wielka strata dla środowiska przyrodniczego w Polsce.

JW
fot. Archiwum Profesora Ludwika Tomiałojcia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.