Program 52. Zjazdu MTO

Prezentujemy program 52. Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, tegoroczne wydarzenie będzie się odbywać on-line przez trzy kolejne czwartki kwietnia (8, 15, 22.04) w godzinach 18:00-20:00. Więcej informacji (kliknij).

Zjazd będzie odbywał się z pomocą aplikacji internetowej Microsoft Teams w trzy kolejne czwartki kwietnia od godz. 18:00 do 20:00. Szczegóły połączenia podano w osobnym poście (kliknij). Każdy może spróbować już teraz czy uzyska połączenie poprzez platformę MS Teams.

 

PROGRAM 52. ZJAZDU ORNITOLOGÓW POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Kraków, 08, 15, 22.04.2021 r.

08 kwietnia 2021 r. (czwartek)

18.00 – 18.05   Otwarcie Zjazdu
18.05 – 18.35   Mgr Wiesław Król (MTO) – Monografia regionu – 7 lat prac terenowych – rezultaty i plany opracowania
18.35 – 18.50   Dr Kazimierz Walasz (MTO) – Sprawozdanie z prac MTO za 2020 r.
18.50 – 19.20   Mgr inż. Adam Zbyryt (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku) – Barwne aberracje u
ptaków
19.20 – 20.00  Mgr Katarzyna Mikicińska (MTO) – Corvo – wyspa burzyków, wyspa odkrywców

15 kwietnia 2021 r. (czwartek)

18.00 – 18.35   Stanisław Czyż (MTO) – Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w 2020 roku na terenie Polski pd. wsch.
18.35 – 18.50   Wręczenie Pomurników
18.50 – 19.20   Marcin Faber (INTERREX-RINGS) – Mewa syberyjska Larus fuscus heuglini  w Polsce i jej rozpoznawanie
19.20 – 20.00   Dr Jacek Betleja (Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) – Peru – ptasie eldorado

22 kwietnia 2021 r. (czwartek)

18.00 – 18.40   Dr Tomasz Wilk (MTO) – Awifauna regionu w świetle wyników Czerwonej listy ptaków Polski – za które gatunki jesteśmy szczególnie odpowiedzialni?
18.40 – 19.20   Inż. Wojciech Guzik (Podkarpacka Grupa OTOP) – Jak dobrze znamy nasze ptaki? Porównanie pospolitych gatunków sprawiających trudności identyfikacyjne
19.20 – 20.00   Marcin Faber (INTERREX-RINGS) – Wrażenia ornitologiczne z Omanu

Wszystkich serdecznie zapraszamy na Zjazd i prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych!

Prezes MTO
dr Kazimierz Walasz

 

Bookmark the permalink.