Relacja z 54 Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej!

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i ludzie stoją

Uczestnicy 54 Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej

W dniach 26-27 listopada 2022 r. miał miejsce 54 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej w Krakowie, na terenie Wydziału Hodowli I Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. Mickiewicza 24/28, który gości nas już od 2010 r. Był to zjazd 40 lat od rozpoczęcia naszej działalności, jako Klubu Ornitologów Małopolski – przy Inst. Nauk o Środowisku UJ i 30 lat od formalnego zarejestrowania Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. W Zjeździe wzięło udział ok. 120 osób.

Pierwszym punktem programu były wybory nowej Rady MTO, po upływie 4-letnie kadencji, ustalonej na poprzednim zjeździe wyborczym. Wcześniej mieliśmy wybory co 3 lata. Na stanowisko prezesa MTO została zgłoszona tylko jedna kandydatura Katarzyny Mikicińskiej.

Wybrano:
Katarzyna Mikicińska – prezes
Stanisław Broński – Rada MTO
Krzysztof Haja – Rada MTO
Anna Machut – Rada MTO
Jacek Tyblewski – Rada MTO
Kazimierz Walasz – Rada MTO
Damian Wiehle – Rada MTO

Stanisław Gacek – Komisja Rewizyjna
Jerzy Wróbel – Komisja Rewizyjna
Czesław Zontek – Komisja Rewizyjna

Jak widać połowa członków Rady i prezes to nowe osoby, także z niższej kategorii wiekowej, co rodzi nadzieję na długotrwałą aktywność.

W pierwszym referacie Marian Stój przedstawił podsumowanie swoich 30 lat badań nad orłem przednim w Karpatach.

Następnie Kazimierz Walasz przekazał krótko historię MTO, od powstania w 1982 do ostatniego roku działań.

Stanisław Czyż przestawił podsumowanie informacji o rzadkich gatunkach pozakomisowych (czyli nie podlegających weryfikacji przez Komisję Faunistyczną) w naszym Regionie w latach 2021-2022.

W następnym wystąpieniu Kazimierza Walasz i Stanisława Czyża sprawozdali wyniki „Programu poznania i ochrony bociana białego w Polsce ” realizowanego od 2019 r. w MTO. W tym roku już na terenie całej Polski oraz we współpracy z ornitologami ze Słowacji i Ukrainy. W 2022 r. zaobrączkowaliśmy w całej Polsce 2 5862 młodych bocianów w 997 gniazdach, 3 dorosłe, 21 młodych w ośr. rehab. Pracowało 28 zespołów (także jako pojedynczy obrączkarzy ze wsparciem innych wolontariuszy). Od 2019 r. zaobrączkowaliśmy 4 570 bocianów. Założyliśmy nadajniki GPS-GSM 15 bocianom.

Józef Hordowski przestawił nam niezwykle interesujący rys historyczny ornitologii w obszarze naszego działania od XIX wieku, po lata poprzedzające rozpoczęcie naszej działalności.

Karolina Skorb pokazała, na przykładzie własnych badań, jak sztuczne światło z olbrzymiej szklarni może wpływać na zachowania ptaków na sąsiadujących terenach.

Ostatnim referatem było wystąpienia Pawła Morawca, Piotra Nowaka i Bogusława Binkiewicza, którzy z własnej inicjatyw zamontowali wiele budek dla pójdźki i płomykówki w krajobrazie rolniczym Wyżyny Małopolskiej.

Na koniec Zjazdu Michał Adamowicz i Filip Chudzyński zaprezentowali własny film „Kohut”, mówiący o cietrzewiu w Tatrach. Film przyciągnął wiele osób spoza grona ornitologów. Sala zjazdu wypełniła się po brzegi, a nawet brakowało miejsc siedzących!

Od godz. 18:00 odbywała się impreza towarzyska uczestników Zjazdu w lokalu Klub Kulturalny przy ul. Szewskiej 25 w Krakowa. Impreza zgromadziła 50 osób i trwała do późnych godzin wieczornych.

Tekst: Kazimierz Walasz

Fotorelacja ze Zjazdu dostępna jest w dziale Galeria > Zdjęcia
Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 14 =