Długoterminowy program monitorowania awifauny lęgowej w Polsce płd.-wsch.

Drodzy Obserwatorzy!

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne zachęca do dalszego zbierania i wpisywania danych do Bazy obserwacji MTO metodą atlasu ornitologicznego i podjęcia kontroli wybranych przez siebie pól atlasowych. Obecnie opracowujemy dane o występowaniu ptaków z lat 2014 -2021. Jednak nie kończy to naszej aktywności i głównego celu jakim jest stały monitoring populacji ptaków w naszym regionie. Wymaga to regularnego zbierania danych o występowaniu i liczebności ptaków, szczególnie w okresie lęgowym. Dlatego podejmujemy ponownie program atlasowy, a jego wyniki posłużą do bieżącej oceny stanu naszej awifauny, a także do przyszłych opracowań regionalnych i ogólnopolskich.

Mapa z rozmieszczeniem pól atlasowych znajduje się na stronie naszej Bazy obserwacji MTO. Wystarczy powiększyć mapę, by zobaczyć dokładniej pola atlasowe, ich oznaczenia oraz liczbę stwierdzonych gatunków ptaków. Obecnie zaczynamy niejako od nowa prace terenowe i należy przyjąć, że kwadraty są nieskontrolowane. Prosimy o przysłanie kodu wybranego przez siebie pola lub pól (np. F8B1) na adres mailowy – sekretariat@mto-kr.pl.

Badania polegają na trzykrotnym skontrolowaniu (w połowie IV, V, VI) tej powierzchni i zanotowaniu wszystkich stwierdzonych gatunków ptaków. Nie jest konieczne spenetrowanie całej powierzchni pola atlasowego, a jedynie odwiedzenie wybranych i charakterystycznych środowisk, takich jak: dolina rzeczna, zbiornik zaporowy, stawy rybne, las, wieś, miasteczko, łąki i pola. Wszystkie obserwacje wpisujemy do Bazy obserwacji MTO. Jeśli ktoś jeszcze nie wpisywał tam swoich obserwacji prosimy o wypełnienie na podanej stronie załączonych tam dwóch druków – deklaracji oraz wykazu gatunków obserwowanych. Po ich otrzymaniu wysyłamy login i hasło dostępu do bazy.

Zapraszamy do udziału w projekcie i systematycznego wprowadzania obserwacji!

Tekst: Katarzyna Mikicińska (Prezes MTO)

Muchołówka mała Ficedula parva (fot. Karl Adami)

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − sześć =