8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Drodzy Obserwatorzy i Ornitolodzy!

W 2024 roku przypada 8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego obejmujący swoim zasięgiem cały areał występowania tego gatunku. Takie spisy odbywają się regularnie co dekadę. Ostatni Spis odbył się w 2014 roku, a dzięki wysiłkowi setek wolontariuszy udało się zebrać dane pozwalające na oszacowanie populacji bociana białego w Polsce na około 45 tys. par.

Tegoroczny spis odbędzie się w dniach 1–15 lipca 2024 r. Chcielibyśmy bardzo gorąco Państwa prosić o szeroki udział w tym liczeniu. Nie jest to ani trudne ani też bardzo czasochłonne. Wystarczy zadeklarować wykonanie liczenia na obszarze minimum jednej gminy!!! Oczywiście jeżeli zdecydujecie się Państwo na kontrolę większego obszaru będzie to bardzo mile widziane. Kontrole można wykonać po godzinach pracy, nauki albo w dniu wolnym. Najważniejsze, aby kontrolą objąć cały obszar danej gminy. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu każdy z nas może dołożyć „swoją cegiełkę” w poznanie i ochronę naszego poczciwego i kochanego, a przynajmniej lubianego, przez wszystkich boćka.

Udział w Spisie można zadeklarować wybierając gminę na mapce Spisu, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Koordynator wojewódzki zatwierdza zgłoszenie i wtedy obszar gminy zaznaczony jest na mapie Polski zielonym kolorem.

By zgłosić się do Spisu należy odwiedzić stronę internetową: https://bocianiegniazda.up.poznan.pl/

Liczymy na Państwa liczny udział! RAZEM DLA BOCIANÓW!!!

Stanisław Czyż MTO (cygcyg@wp.pl)

Comments are closed.