Inwentaryzacja zimowisk uszatki – sezon 2017/2018

W zeszłym roku, dzięki aktywności sporej grupy ludzi udało się zebrać dane o występowaniu uszatek w sezonie zimowym na prawie 50 stanowiskach, z czego na ponad 30 policzono ptaki zeszłej zimy – mapka w załączniku prezentuje większość z tych stanowisk. To naprawdę bardzo dobry wynik i dużo ciekawego materiału do analizy!

W tym roku chcemy powtórzyć liczenie.

Mogą się Państwo włączyć w inwentaryzację na 3 sposoby:

  1. przekazując informacje o lokalizacji znanych sobie miejsc zimowania uszatki
  2. przekazując swoje obserwacje z lat poprzednich (jeśli do tej pory ich Państwo nie przekazali)
  3. włączając się do inwentaryzacji ptaków na zimowiskach, którą prowadzimy tej zimy (3 liczenia – grudzień, styczeń, luty).

Powtórzenie liczeń tej zimy da nam to informacje o wpływie „ostrości” zimy na grupowanie się ptaków, oraz o powtarzalności wyboru miejsc zimowania przez ptaki. Metodyka prowadzenia liczeń oraz przekazanie danych pozostaje bez zmian – podsyłam je dla przypomnienia w załączniku.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim, którzy włączyli się w zbieranie i/lub przekazywanie danych i zachęcam do wypatrywania zimujących uszatek!

Pliki do pobrania:
Inwentaryzacja zimowisk uszatki – instrukcja

Inwentaryzacja zimowisk uszatki – formularz
Inwentaryzacja zimowisk uszatki – mapa dotychczasowych stanowisk

Pozdrawiam,
Tomek Wilk

fot. Jakub Wyka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.