Przyłącz się do tworzenia Atlasu!

W naszym regionalnym Atlasie stopień zbadania ptaków w okresie zimowym jest znacznie słabszy niż w okresie lęgowym. Można to m.in. podejrzeć na mapkach na stronie internetowej naszego atlasu www.iop.krakow.pl/dbPtak.

Pozostało już tylko 3 sezony zimowe na załatanie wszystkich dziur terenowych, więc każda obserwacja z zimy jest cenna, szczególnie ze wschodnich i północnych fragmentów regionu.

Mocno zachęcamy więc do obserwacji zimowych i wpisywania danych do naszej bazy.  Wśród osób, które do 10 marca wpiszą co najmniej 300 obserwacji z tej zimy (czyli z okresu 1.12.2017-27.02.0218) rozlosujemy 5 książek – 3 x Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce (2010) i 2 x Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny (2015).

Serdecznie zachęcam!

W imieniu zespołu atlasowego,
Tomek Wilk

Bookmark the permalink.

Comments are closed.