Liczymy ptaki zimujące

Jak co roku w połowie stycznia wykonujemy liczenia ptaków zimujących. Koncentrujemy się głównie na odcinkach rzek oraz zbiornikach. W tym roku, ze względu na wysokie temperatury większość zbiorników jest niezamarznięta i przebywają na nich ptaki.

W ramach Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych liczymy w styczniu ptaki na 39 odcinkach rzek i zbiornikach. Jednak większość terenów Regionu nie jest objęta tymi liczeniami, dlatego kontrole w innych miejscach są bardzo potrzebne.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do liczeń, jak również do odwiedzenia innych terenów, licząc ptaki na transektach przez tereny otwarte, lasy, a także kontrolując składowiska odpadów komunalnych. Dane o zimowaniu gatunków niewodnych są dla nas równie ważne.

Obecnie zbieramy dane do Atlasu ptaków lęgowych i zimujących, a styczeń jest najważniejszym miesiącem zimowym (najbardziej reprezentatywnym dla badań zimowania ptaków).

Na zdjęciu: nieco „rozczochrana” łyska.

Kazimierz Walasz
Fot. J. Wyka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.