Aura nie straszna – relacja z wycieczki do Łączan

Uczestnicy wycieczki (fot. K.Czajowski)

Uczestnicy wycieczki

Mroźna i wietrzna aura nie straszna była uczestnikom ornitologicznej wycieczki do Łączan. W sobotnim (13.01.2018) spacerze organizowanym przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne wzięło udział 10 osób, którym udało się zaobserwować 29 gatunków ptaków. 

Trasa wycieczki biegła kolejno obok kanału łączańsko-skawińskiego, następnie wzdłuż bocznej odnogi rzeki Wisły i dalej wzdłuż ścieżki ornitologicznej wałem i pośród pól, aż do Kamienia. Przewodnikiem wyprawy był Krzysztof Czajowski, ornitolog, który regularnie bada tereny odcinka Wisły w Łączanach. Uczestnicy musieli borykać się z niezbyt przyjemnym silnym, chłodnym wiatrem, który utrudniał obserwowanie ptaków.

Pomimo tego udało się zobaczyć m.in. samca rożeńca, srokosza, parę gągołów, przedstawicieli ptaków szponiastych – myszołowa i krogulca oraz dwa gatunki określane jako „fenologi” – ziębę i grzywacza. Spacerowicze mogli też zaobserwować stado 70 cyraneczek i ponad 200 krzyżówek (w dwóch stadach po około 100 osobników). Oprócz ptaków uczestnikom udało się spotkać również dwa zające. Wszystkie dane zostały wpisane do internetowej bazy danych Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Termin „fenolog” pochodzi od słowa fenologia (nauka badająca zjawiska okresowości w życiu zwierząt, związane z czynnikami klimatycznymi i zmianą pór roku). W przypadku ptaków dotyczy to wczesnych przylotów z zimowisk. Grzywacz i zięba to ptaki, które w zdecydowanej większości odlatują z Polski na zimę, ale zdarzają się też stwierdzenia ptaków zimujących w kraju.

„Pomimo chłodu, atmosfera była bardzo fajna. Uczestników spaceru bardzo ucieszyła obserwacja srokosza. Niestety, pod koniec wycieczki, natrafiliśmy na duże, dzikie wysypisko śmieci, którego widok zepsuł trochę nasze nastroje” – relacjonuje Krzysztof Czajowski, przewodnik wycieczki.

JW
zdjęcia: Krzysztof Czajowski

Bookmark the permalink.

Comments are closed.