III Wiosenny Zjazd Ornitologów Polski południowo-wschodniej – 19 marca 2022 r.

 

PROGRAM WIOSENNEGO ZJAZDU ORNITOLOGÓW POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ:

Zjazd odbędzie się online w aplikacji Teams (dokładny instruktaż znajdziesz tutaj).

Link do wydarzenia: wchodzę

 

19 marca 2022 r. (sobota)

16.00 – 16.05 Otwarcie Zjazdu
16.05 – 16.40 Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w 2021 roku na terenie Polski pd. wsch.

Stanisław Czyż (MTO)

16.40 – 16.50 Wyniki liczeń zimowych w styczniu 2022 r. w Regionie

mgr Katarzyna Mikicińska (MTO)

16.50 – 17.00 Program ochrony bociana białego w obszarze Polski zachodniej realizowany we współpracy z ENEA Operator (Poznań) link

dr Kazimierz Walasz (MTO)

17.00 – 17.10 Awifauna zarastających upraw rolniczych i innych środowisk marginalnych na obszarach otwartych małopolski. Zaproszenie do nowego projektu MTO

dr inż. Damian Wiehle (MTO)

17.10 – 17.40 Czynniki wpływające na gnieżdżenie się i lęgi zausznika w warunkach stawów rybnych

dr hab. Robert Gwiazda (Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków)

17.40 – 18.10 Gołąb miejski jako doskonały gatunek modelowy do badań ekologicznych

dr Maciej Kamiński (Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)

18.10 – 18.40 Mieszane lęgi i znikające drzewa – wpływ na stan populacji dzięcioła białoszyjego w aglomeracji krakowskiej

dr hab. Łukasz Kajtoch, mgr inż. Bartłomiej Kusal (Inst. Systematyki i ewolucji zwierząt PAN, Kraków)

18.40 – 19.25 Wpływ współczesnej gospodarki leśnej na populacje i siedliska ptaków

mgr inż. Adam Zbyryt (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku)

19.25 – 20.00 Wyspy wymarzone

dr Jacek Betleja (Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

20.00 Zakończenie Zjazdu

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy na Zjazd i prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych!

W imieniu organizatorów,
Prezes MTO
dr Kazimierz Walasz

Program Zjazdu oraz instrukcja połączenia online (PDF) dostępne są tutaj.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 19 =