8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Drodzy Obserwatorzy i Ornitolodzy!

W 2024 roku przypada 8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego obejmujący swoim zasięgiem cały areał występowania tego gatunku. Takie spisy odbywają się regularnie co dekadę. Ostatni Spis odbył się w 2014 roku, a dzięki wysiłkowi setek wolontariuszy udało się zebrać dane pozwalające na oszacowanie populacji bociana białego w Polsce na około 45 tys. par.

Tegoroczny spis odbędzie się w dniach 1–15 lipca. Chcielibyśmy bardzo gorąco Państwa prosić o szeroki udział w tym liczeniu. Nie jest to ani trudne ani też bardzo czasochłonne. Wystarczy zadeklarować wykonanie liczenia na obszarze minimum jednej gminy!!! Oczywiście jeżeli zdecydujecie się Państwo na kontrolę większego obszaru będzie to bardzo mile widziane. Kontrole można wykonać po godzinach pracy, nauki albo w dniu wolnym. Najważniejsze aby kontrolą objąć cały obszar danej gminy. Dla osób, które zgłoszą swój akces w spisie będziemy wysyłać instrukcję jak notować dokonane przez siebie obserwacje i jak je przekazywać dalej. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu każdy z Nas może dołożyć „swoją cegiełkę” w poznanie i ochronę naszego poczciwego i kochanego, a przynajmniej lubianego, przez wszystkich boćka.

Deklarację uczestnictwa z podanie nazwy gminy (gmin) proszę wysyłać na adres – cygcyg@wp.pl

Liczę na Państwa liczny udział! RAZEM DLA BOCIANÓW!!!

Stanisław Czyż MTO
(fot. Jan Ulicki)

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + eleven =