8th International White Stork census

Dear Observers and Ornithologists!

In 2024, 8th International White Stork census covering the entire range of this species will take place. Such censuses occur regularly every decade. The last Census took place in 2014, and thanks to the effort of hundreds of volunteers, data was collected, allowing an estimate of the white stork population in Poland to be around 45,000 pairs.

This year's census will be held from 1–15 lipca 2024 r. Chcielibyśmy bardzo gorąco Państwa prosić o szeroki udział w tym liczeniu. Nie jest to ani trudne ani też bardzo czasochłonne. Wystarczy zadeklarować wykonanie liczenia na obszarze minimum jednej gminy!!! Oczywiście jeżeli zdecydujecie się Państwo na kontrolę większego obszaru będzie to bardzo mile widziane. Kontrole można wykonać po godzinach pracy, nauki albo w dniu wolnym. Najważniejsze, aby kontrolą objąć cały obszar danej gminy. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu każdy z nas może dołożyć „swoją cegiełkę” w poznanie i ochronę naszego poczciwego i kochanego, a przynajmniej lubianego, przez wszystkich boćka.

Udział w Spisie można zadeklarować wybierając gminę na mapce Spisu, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Koordynator wojewódzki zatwierdza zgłoszenie i wtedy obszar gminy zaznaczony jest na mapie Polski zielonym kolorem.

By zgłosić się do Spisu należy odwiedzić stronę internetową: https://bocianiegniazda.up.poznan.pl/

Liczymy na Państwa liczny udział! RAZEM DLA BOCIANÓW!!!

Stanisław Czyż MTO  (cygcyg@wp.pl)

(picture: Jan Ulicki)

Comments are closed.