Przyłącz się do tworzenia Atlasu!

W naszym regionalnym Atlasie stopień zbadania ptaków w okresie zimowym jest znacznie słabszy niż w okresie lęgowym. Można to m.in. podejrzeć na mapkach na stronie internetowej naszego atlasu www.iop.krakow.pl/dbPtak. Pozostało już tylko 3 sezony zimowe na załatanie wszystkich dziur terenowych, więc każda obserwacja z zimy jest cenna, szczególnie ze wschodnich i północnych fragmentów regionu. Mocno zachęcamy więc do obserwacji zimowych i wpisywania danych do naszej bazy.  Wśród osób, które do 10 marca wpiszą co najmniej 300 obserwacji z tej zimy (czyli z okresu 1.12.2017-27.02.0218) rozlosujemy 5 książek – 3 x Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce (2010) i 2 x Monitoring ptaków lęgowych.… Read more...

Inwentaryzacja zimowisk uszatki – sezon 2017/2018

W zeszłym roku, dzięki aktywności sporej grupy ludzi udało się zebrać dane o występowaniu uszatek w sezonie zimowym na prawie 50 stanowiskach, z czego na ponad 30 policzono ptaki zeszłej zimy – mapka w załączniku prezentuje większość z tych stanowisk. To naprawdę bardzo dobry wynik i dużo ciekawego materiału do analizy! W tym roku chcemy powtórzyć liczenie. Mogą się Państwo włączyć w inwentaryzację na 3 sposoby: przekazując informacje o lokalizacji znanych sobie miejsc zimowania uszatki przekazując swoje obserwacje z lat poprzednich (jeśli do tej pory ich Państwo nie przekazali) włączając się do inwentaryzacji ptaków na zimowiskach, którą prowadzimy tej zimy… Read more...

49 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej

This gallery contains 34 photos.

W ostatni listopadowy weekend (25 i 26.11) odbył się 49 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej.   Zjazd rozpoczął się od sobotnich obrad i ciekawych wykładów dotyczących awifauny Małopolski. Łącznie przez cały dzień przez salę wykładową Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego przewinęło się około 200 osób, wśród których byli zarówno zawodowi ornitolodzy, naukowcy, pracownicy instytucji związanych z ochroną przyrody, fotografowie, studenci kierunków przyrodniczych oraz ornitolodzy amatorzy. Uczestnicy zjazdu mogli usłyszeć m.in. o ciekawych zachowaniach behawioralnych rybitw białowąsych czy kościołach, jako miejscach występowania ptaków. Prezentujący pokazali nowoczesne metody badania ptaków i ich siedlisk – użycie fotopułapek, czy wykorzystnie systemów GIS. Poniżej prezentujemy fotogalerię… Read more...

Znamy program 49 Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 49 Zjeździe Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, który odbędzie się w najbliższy weekend 25 i 26 listopada w Krakowie. Sobotnie (25.11) obrady odbywać się będą w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. Mickiewicza 24/28). W niedzielę (26.11) tradycyjnie już odbędzie się spacer po miejskim odcinku rzeki Wisły w Krakowie. Poniżej pełen program Zjazdu. Zapraszamy do uczestnictwa! Read more...