Aura nie straszna – relacja z wycieczki do Łączan

Uczestnicy wycieczki (fot. K.Czajowski)

This gallery contains 5 photos.

Mroźna i wietrzna aura nie straszna była uczestnikom ornitologicznej wycieczki do Łączan. W sobotnim (13.01.2018) spacerze organizowanym przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne wzięło udział 10 osób, którym udało się zaobserwować 29 gatunków ptaków.  Trasa wycieczki biegła kolejno obok kanału łączańsko-skawińskiego, następnie wzdłuż bocznej odnogi rzeki Wisły i dalej wzdłuż ścieżki ornitologicznej wałem i pośród pól, aż do Kamienia. Przewodnikiem wyprawy był Krzysztof Czajowski, ornitolog, który regularnie bada tereny odcinka Wisły w Łączanach. Uczestnicy musieli borykać się z niezbyt przyjemnym silnym, chłodnym wiatrem, który utrudniał obserwowanie ptaków. Pomimo tego udało się zobaczyć m.in. samca rożeńca, srokosza, parę gągołów, przedstawicieli ptaków szponiastych –… Read more...

Przyrodnik z Proszowic będzie szukał sów na kościelnych wieżach

Z inicjatywy Michała Molickiego w nadchodzącym tygodniu rozpocznie się projekt „Tyto”, którego celem jest stwierdzenie obecności sowy płomykówki na terenie powiatu proszowickiego. Projekt „Tyto” zainicjował Michał Molicki, przyrodnik amator, na co dzień pracownik Domu Kultury w Proszowicach. Będzie działał z ramienia Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. „Zainspirowały mnie wykłady naukowców na grudniowej konferencji „Sowy Polski” w Piechowicach. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne poparło pomysł zliczenia płomykówki i zbadania jej siedlisk, na które ten rzadki ptak obiera kościoły” – mówi Michał Molicki. Zebrane dane i wyciągnięte na ich podstawie wnioski zostaną wykorzystane w specjalistycznych publikacjach. Inicjator nie ukrywa przy tym, że liczy na przychylność księży.… Read more...

Liczymy ptaki zimujące

Jak co roku w połowie stycznia wykonujemy liczenia ptaków zimujących. Koncentrujemy się głównie na odcinkach rzek oraz zbiornikach. W tym roku, ze względu na wysokie temperatury większość zbiorników jest niezamarznięta i przebywają na nich ptaki. W ramach Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych liczymy w styczniu ptaki na 39 odcinkach rzek i zbiornikach. Jednak większość terenów Regionu nie jest objęta tymi liczeniami, dlatego kontrole w innych miejscach są bardzo potrzebne. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do liczeń, jak również do odwiedzenia innych terenów, licząc ptaki na transektach przez tereny otwarte, lasy, a także kontrolując składowiska odpadów komunalnych. Dane o zimowaniu gatunków niewodnych są dla nas… Read more...

Zapraszamy na wycieczkę do Łączan

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne serdecznie zaprasza na najbliższą wycieczkę. W sobotę 13 stycznia odwiedzimy Łączany, gdzie poszukamy ptaków w otoczeniu rzeki Wisły.  Położone w powicie wadowickim Łączany są ważnym siedliskiem zimowej awifauny Małopolski. Podczas gdy okoliczne stawy rybne zamarzają, w pobliżu zapory na rzece Wiśle woda nadal płynie, co sprawia, że w Łączanach koncentrują się spore ilości ptaków. Można zobaczyć tutaj m.in. łąbędzie krzykliwe, bielaczki (na zdjęciu), liczne stada kaczek oraz naszego największego ptaka szponiastego – bielika. Dotychczasowe wyniki obserwacji wprowadzanych do Atlasu wskazują na występowanie zimą w Łączanach ponad 90 gatunków ptaków. Ile i jakie uda się spotkać tym razem?… Read more...

Przyłącz się do tworzenia Atlasu!

W naszym regionalnym Atlasie stopień zbadania ptaków w okresie zimowym jest znacznie słabszy niż w okresie lęgowym. Można to m.in. podejrzeć na mapkach na stronie internetowej naszego atlasu www.iop.krakow.pl/dbPtak. Pozostało już tylko 3 sezony zimowe na załatanie wszystkich dziur terenowych, więc każda obserwacja z zimy jest cenna, szczególnie ze wschodnich i północnych fragmentów regionu. Mocno zachęcamy więc do obserwacji zimowych i wpisywania danych do naszej bazy.  Wśród osób, które do 10 marca wpiszą co najmniej 300 obserwacji z tej zimy (czyli z okresu 1.12.2017-27.02.0218) rozlosujemy 5 książek – 3 x Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce (2010) i 2 x Monitoring ptaków lęgowych.… Read more...

Inwentaryzacja zimowisk uszatki – sezon 2017/2018

W zeszłym roku, dzięki aktywności sporej grupy ludzi udało się zebrać dane o występowaniu uszatek w sezonie zimowym na prawie 50 stanowiskach, z czego na ponad 30 policzono ptaki zeszłej zimy – mapka w załączniku prezentuje większość z tych stanowisk. To naprawdę bardzo dobry wynik i dużo ciekawego materiału do analizy! W tym roku chcemy powtórzyć liczenie. Mogą się Państwo włączyć w inwentaryzację na 3 sposoby: przekazując informacje o lokalizacji znanych sobie miejsc zimowania uszatki przekazując swoje obserwacje z lat poprzednich (jeśli do tej pory ich Państwo nie przekazali) włączając się do inwentaryzacji ptaków na zimowiskach, którą prowadzimy tej zimy… Read more...

49 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej

This gallery contains 34 photos.

W ostatni listopadowy weekend (25 i 26.11) odbył się 49 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej.   Zjazd rozpoczął się od sobotnich obrad i ciekawych wykładów dotyczących awifauny Małopolski. Łącznie przez cały dzień przez salę wykładową Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego przewinęło się około 200 osób, wśród których byli zarówno zawodowi ornitolodzy, naukowcy, pracownicy instytucji związanych z ochroną przyrody, fotografowie, studenci kierunków przyrodniczych oraz ornitolodzy amatorzy. Uczestnicy zjazdu mogli usłyszeć m.in. o ciekawych zachowaniach behawioralnych rybitw białowąsych czy kościołach, jako miejscach występowania ptaków. Prezentujący pokazali nowoczesne metody badania ptaków i ich siedlisk – użycie fotopułapek, czy wykorzystnie systemów GIS. Poniżej prezentujemy fotogalerię… Read more...

Znamy program 49 Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 49 Zjeździe Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, który odbędzie się w najbliższy weekend 25 i 26 listopada w Krakowie. Sobotnie (25.11) obrady odbywać się będą w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. Mickiewicza 24/28). W niedzielę (26.11) tradycyjnie już odbędzie się spacer po miejskim odcinku rzeki Wisły w Krakowie. Poniżej pełen program Zjazdu. Zapraszamy do uczestnictwa! Read more...