PGE Dystrybucja

W 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z PGE Dystrybucja S.A. Obrączkowaliśmy bociany w województwie świętokrzyskim, gdzie założyliśmy obrączki 275 pisklętom w 107 gniazdach, a w woj. świętokrzyskim 183 bociankom w 65 gniazdach. Jeden z młodych ptaków, w gnieździe zlokalizowanym we wsi Skotniki Dolne gm. Wiślica w woj. świętokrzyskim, otrzymał transmiter GPS-GSM sfinansowany przez PGE Dystrybucja. Szczegółowe informacje o losach tego ptaka podajemy w zakładce Nasz bociek z transmiterem.

W 2022 r. z Fundacji PGE otrzymaliśmy dofinansowanie zakupu obrączek i transmiterów dla bocianów, a projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z PGE Dystrybucja SA. W 2022 r. zaobrączkowaliśmy 937 młodych bocianów w 366 gniazdach, 1 dorosłego i 3 młode w ośrodku rehabilitacji. Założyliśmy transmitery 11 młodym bocianom i 1 dorosłemu.

W wrześniowym numerze „Przyrody Polskiej” ukazał się dwustronicowy artykuł opisujący program naszej współpracy z PGE w obrączkowaniu bocianów białych. 19 października 2022 r. przedstawiciel MTO, dr Kazimierz Walasz uczestniczył w konferencji „Ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych” zorganizowanej przez PGE Dystrybucja we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Brał udział w dyskusji panelowej na temat ochrony bociana białego.

W ramach współpracy z PGE Dystrybucja w 2023 r. zorganizowano obrączkowania bocianów białych w obszarze działania PGE Dystrybucja. 12 obrączkarzy indywidualnych i zespołów wykonywało obrączkowania bocianów białych. Łącznie zaobrączkowano 897 młodych bocianów w 363 gniazdach na terenie 54 gmin oraz 6 młodych w ośrodkach rehabilitacji. W pracach pomagało 9 wolontariuszy. Uczestnicy obrączkowań przekazywali także mieszkańcom, w miejscach obrączkowania, ulotkę informującą o naszej współpracy i wsparciu ze strony PGE Dystrybucja.

 

Fotogaleria z obrączkowania bocianów białych:

Comments are closed.