X Zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego

W dniach 4-5 lutego 2023 odbył się X Zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego (GBBB). GBBB to organizacja zrzeszająca badaczy bocianów z całej Polski, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, współpracująca również z krajami sąsiadującymi, takimi jak Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy. Grupa została utworzona w 2012 roku podczas zjazdu założycielskiego w ówczesnym Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP). Tegoroczny Zjazd odbył się w Tomaszowie Bolesławieckim (woj. dolnośląskie) w gospodarstwie agroturystycznym „Klekusiowo”, prowadzącym także Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, gdzie bocian biały jest najczęściej leczonym gatunkiem ptaka. W gospodarstwie znajduje się gniazdo bociana białego, którego losy można na bieżąco śledzić dzięki transmisji online.

W czasie Zjazdu Kazimierz Walasz reprezentujący Małopolskie Towarzystwa Ornitologiczne (MTO) przedstawił dwa referaty. Pierwszy prezentujący wyniki obrączkowania bocianów białych w ramach Program poznania i ochrony bociana białego w Polsce realizowanego przez MTO we współpracy z wszystkimi firmami energetycznymi, tj. Enea Operator, Energa Operator, Tauron Dystrybucja i PGE Dystrybucja. W 2022 roku 23 zespoły zaobrączkowały w całej Polsce 2609 bocianów w 997 gniazdach. Łącznie od 2019 r. zaobrączkowano 4593 bociany w 1847 gniazdach. Założono 15 nadajników pozwalających śledzić migracje bocianów. W ramach programu podjęto też współpracę z ornitologami ze Słowacji i Ukrainy.

Drugi referat zaprezentował projekt standardów funkcjonowania ośrodków rehabilitacji bociana białego. Niestety, do tej pory w Polsce nie funkcjonują uregulowania prawne dotyczące procedur opieki nad dzikimi ptakami. Projekt powstał we współpracy ze specjalistami z ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Po konsultacjach z ośrodkami z całej Polski zostanie zaproponowany przez GBBB, jak obligatoryjny w rehabilitacji bocianów. Pełne sprawozdanie ze zjazdu znajduje się na stronie GBBB https://pl-pl.facebook.com/GrupaBBB/

Tekst: Kazimierz Walasz

Comments are closed.