Enea Operator

W 2022 r. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne podjęło współpracę z Enea Operator w zakresie badań i ochrony bociana białego na obszarze działania Enea. Na III Wiosennym Zjeździe MTO w dniu 19.03.2022 r. zaprezentowano program współpracy MTO z Enea Operator z ekspozycją logotypu. W ramach współpracy podjęliśmy obrączkowanie bocianów białych w obszarze działania Enea Operator. W obszarze tym w 2022 r. w pięciu województwach zaobrączkowano łącznie 742 młode bociany w 292 gniazdach. W dniach 3-4.02.2023 r. odbył się X Zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego w Tomaszowie Bolesławieckim, na którym dr Kazimierz Walasz przedstawił wyniki obrączkowania bocianów białych w 2022 r. w ramach Programu poznania i ochrony bociana białego w Polsce, prezentujący wyniki obrączkowania w obszarze działania Enea Operator wraz z ekspozycją logotypu Enea Operator.

W ramach współpracy z Enea Operator w 2023 r. zorganizowano obrączkowania bocianów białych w obszarze działania Enea Operator. 7 obrączkarzy indywidualnych i zespołów wykonywało obrączkowania bocianów białych. Łącznie zaobrączkowano 883 młodych bocianów w 340 gniazdach na terenie 66 gmin oraz 4 młode w ośrodkach rehabilitacji. W pracach pomagało 20 wolontariuszy. Uczestnicy obrączkowań przekazywali także mieszkańcom, w miejscach obrączkowania, ulotkę informującą o naszej współpracy i wsparciu ze strony Enea Operator.

 

Fotogaleria z obrączkowania bocianów białych:

Comments are closed.