Jak zostać naszym członkiem?

Aby zostać członkiem MTO należy:

1. Wypełnić deklarację członkowską (kliknij i pobierz) i przesłać ją do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

2. Wpłacić składkę członkowską, która wynosi (na rok 2024):
50,00 zł normalna,
30,00 zł ulgowa (uczniowie, studenci, emeryci).

3. Rada MTO podejmuje decyzję o przyjęciu nowych członków.

4. Sekretariat MTO wysyła legitymację członkowską.

Zachęcamy również do finansowego wsparcia naszego Towarzystwa!

Można zostać członkiem wspierającym:

– wysokość kwoty to wielokrotność składki członkowskiej do 100,00 zł.

lub Sponsorem MTO:

– wysokość wpłaty sponsora to kwota powyżej 100,00 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
Bank Śląski O/Kraków Nr 31 10501445 1000 0022 1647 1991

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace Towarzystwa i dziękujemy za finansowe wsparcie naszych działań!

Comments are closed.