Baza obserwacji MTO

W roku 2014 przeszliśmy całkowicie na gromadzenie wszelkich obserwacji ptaków z regionu w internetowej Bazie obserwacji MTO. Dzięki porozumieniu z Instytutem Ochrony Przyrody PAN baza ulokowana jest na serwerze Instytutu.

Naszym celem jest zbieranie wszelkiego typu obserwacji ornitologicznych z terenu Polski południowo-wschodniej. Do bazy można wprowadzać obserwacje z terenu trzech dużych jednostek fizjograficznych, tj. Wyżyny Małopolskiej, Podkarpacia i Karpat, w których skład wchodzą następujące województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i część śląskiego – byłe woj. częstochowskie, bielskie i wsch. część katowickiego. Baza gromadzi obserwacje w porozumieniu z innymi organizacjami działającymi na tym terenie, co oznacza możliwość wymiany informacji miedzy nimi. Zachęcamy, aby wprowadzać do bazy, zarówno obserwacje aktualne, najlepiej w formie kontroli jakościowych (pełne listy), jak i swoje starsze obserwacje sprzed wielu lat, które także będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania danych, np. do następnej edycji atlasu regionalnego.

Przy okazji zachęcamy do dzielenia się swoimi obserwacjami na naszej facebookowej grupie dyskusyjnej MTO – Obserwacje ptaków, która przeznaczona jest dla miłośników i obserwatorów ptaków, zarówno tych zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w Małopolskim Towarzystwie Ornitologicznym. Można dzielić się tam swoimi bieżącymi obserwacjami oraz zdjęciami ptaków (obowiązkowo z podaniem miejsca, czasu oraz polskiej nazwy) wyłącznie z obszaru ornitologicznej aktywności Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego (patrz Obszar działania). Szczególnie zachęcamy do udostępniania informacji o obserwacjach rzadkich gatunków napotkanych w czasie swoich wędrówek w terenie. Jeżeli oznaczenie gatunku budzi Wasze wątpliwości, doświadczeni członkowie grupy i moderatorzy z przyjemnością pomogą ustalić przynależność gatunkową.

Zapraszamy do zarejestrowania się i wprowadzania obserwacji!

Comments are closed.