Program ochrony miejsc lęgowych ptaków (NFOŚiGW)

OD WRZEŚNIA 2009 REALIZUJEMY PROJEKT POD NAZWĄ:

„PROGRAM OCHRONY MIEJSC LĘGOWYCH PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH BUDYNKI I BUDOWLE W MIASTACH WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” 

SFINANSOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

I. Opracowaliśmy procedury postępowania w docieplanych budynkach dla administracji, zawierający opis zagrożeń ptaków w mieście, procedury postępowania w przypadku podejmowania remontów budynków technologii z wielkiej płyty, opis konsekwencji prawnych w przypadku złamania obowiązujących przepisów o ochronie gatunków ptaków chronionych i ich siedlisk, propozycję pomocy merytorycznej, kontakt do Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz zdjęcia miejsc wymagających rekompensaty, budek lęgowych i ptaków.

II. Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy materiały informacyjne, których beneficjentami są trzy różne grupy odbiorców:

1) Procedury postępowania w docieplanych budynkach dla administracji, wydane w formie 20-stronicowego kolorowego folderu [pobierz dokument].

2) Kolorowa dwustronna ulotka informacyjna dla mieszkańców zainteresowanych problemem zagrożeń ptaków w przestrzeni miasta, dlaczego warto chronić ptaki, co robić w przypadku aktów łamania prawa, zawierająca zdjęcia budek lęgowych oraz ptaków [pobierz dokument].

 

3) Kolorowa dwustronna ulotka informacyjna dla właścicieli budynków i firm budowlanychzawierająca zarys problemu zanikania ptaków w miastach, opis niezgodnych z prawem zabiegów termoizolacyjnych, konsekwencji w przypadku łamania prawa, wskazówkami, w jaki sposób dokonywać rekompensat przyrodniczych w przypadku, gdy okaże się to konieczne i kontakt do MTO w sprawie konsultacji merytorycznej, całość również opatrzona zdjęciami jak powyżej [pobierz dokument];

  

Procedury postępowania w docieplanych budynkach zostały wysłane jako propozycja działań w przypadku ocieplania budynków do 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ulotki będą kolportowane podczas spotkań z urzędnikami, właścicielami budynków i firm budowlanych oraz doręczane do rąk własnych mieszkańców na osiedlach krakowskich zbudowanych „z wielkiej płyty” w kolejnych kwartałach realizacji projektu.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM AUTOROM ZA UDOSTĘPNIENIE ZDJĘĆ ZAMIESZCZONYCH W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH – BEZ NICH WYNIKI NASZEJ PRACY BYŁYBY ZNACZNIE MNIEJ EFEKTOWNE!

III. Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne pod nazwą „Ptaki w przestrzeni miasta” prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych: projektora multimedialnego oraz budek lęgowych czterech typów: dla jerzyka, pustułki, wróbla i kawki. Warsztaty podzielone zostały na pięć części:

1) Pogadanka na temat własnych obserwacji przez dzieci ptaków w ich najbliższym otoczeniu;

2) Prezentacja multimedialna pt. „Ptaki w przestrzeni miasta” dotycząca pospolitych gatunków ptaków, ich adaptacji do środowiska miejskiego, miejsc jakie zasiedlają, z podziałem na ptaki zanikające (jerzyki, jaskółki, wróble) i pozostające w ekspansji (m.in.: sroki, wrony, sójki, mewy);

3) Prezentacja budek lęgowych z podkreśleniem, jakie gatunki mogą je zasiedlać, roli zieleni miejskiej i zagospodarowania przestrzennego miasta w utrzymaniu różnorodności gatunkowej awifauny miast oraz ciekawostek m. in.: co to jest i jak śpiewa kopciuszek? Jak odróżnić jerzyka od jaskółki? Co to jest podlot?;

4) Praca w grupach: zabawa w przyporządkowanie obrazków ptaków ich nazwom gatunkowym i opisom;

5) Krzyżówka– podsumowanie, sprawdzający zdobytą na warsztatach wiedzę, z wyeksponowaniem ich roli w życiu człowieka w mieście.

KWARTAŁ IV 2009

Przeprowadziliśmy cykl piętnastu dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych pt. „Ptaki w przestrzeni miasta” w SP nr 151 przy ul. Lipińskiego 2 w Krakowie.

GALERIA ZDJĘĆ 

         

KWARTAŁ I 2010

Przeprowadziliśmy cykl piętnastu dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych pt. „Ptaki w przestrzeni miasta” w dwóch szkołach podstawowych: SP nr 130 im. Jana Brzechwy przy Os. Oświecenia 30 oraz SP nr 29 im. Jana Matejki przy Al. Dembowskiego 12 w Krakowie.

GALERIA ZDJĘĆ

        

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY DYREKCJOM SZKÓŁ, NAUCZYCIELKOM PRZYRODY, PANIOM W ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ SP 151 ORAZ UCZNIOM ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ I WSPANIAŁĄ ATMOSFERĘ NA WARSZTATACH.

KWARTAŁ II 2010

Przeprowadziliśmy cykl piętnastu dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych pt. „Ptaki w przestrzeni miasta” w szkole podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Komandosów 29 w Krakowie.

GALERIA ZDJĘĆ

       

Inne działania 

We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim braliśmy udział w Festiwalu Nauki w Krakowie. Na płycie Rynku Głównego prezentowaliśmy budki lęgowe i kolportowaliśmy ulotki wydane w ramach realizacji projektu. Kolportujemu ulotki wydane w ramach realizacji projektu na dużych osiedlach mieszkaniowych zbudowanych z wielkiej płyty oraz wśród Firm Budowlanych i Spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie.

Jeśli jesteś zainteresowany czynnym udziałem w realizacji projektu – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Kontakt pod nr telefonu 509 949 295.

Comments are closed.