Jak pomóc ptakom?

Co zrobić gdy sami nie możemy pomóc znalezionemu ptakowi?

Informacja ogólna

W całej Polsce, jeśli nie znamy numeru pod który zgłasza się takie sytuacje, należy dzwonić na numer 112, ewentualnie na numer straży miejskie, policji, straży pożarnej. Instytucje te powinny mieć numery telefonów pod które należy zgłaszać znalezione zwierzęta wymagające pomocy.

Ogrody zoologiczne nie przyjmują zwierząt z terenu, nie organizują pomocy i nie przyjmują ptaków. Wyjątkiem jest ogród zoologiczny w Warszawie, gdzie znajduje się ośrodek rehabilitacji ptaków. Niestety w większości gmin w Polsce nie ma zorganizowanej przez władze pomocy zwierzętom chronionym. Jednak zgodnie z ustawa o ochronie przyrody, każda gmina jest także organem ochrony przyrody i ma obowiązek pomóc w takich sytuacjach.

W sytuacjach skrajnych gdy gatunek chroniony wymaga pomocy, a nie możemy mu pomóc należyprzekazać go w urzędzie gminy. Gmina nie może odmówić przyjęcia ptaka, gdyż jest zobowiązana do udzielenia pomocy gatunkom chronionym.

Instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody są także Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Czasami organizują one pomoc zwierzętom chronionym na terenie województwa.

Jak zgłaszać konieczność pomocy ptakowi ?

W czasie zgłoszenia telefonicznego czy to do służb (np. policja, straż miejska, urząd gminy), a także do ośrodków rehabilitacji i w czasie przekazywania ptaka potrzebującego pomocy należy zanotować: kto personalnie odbiera nasza informację, komu przekazujemy ptaka (nazwisko, imię, pełniona funkcja, nr telefonu) datę, godzinę odebrania ptaka, a w ciągu następnych dni sprawdzić dalsze losy przekazywanego ptaka. W razie wątpliwości, co do jakości opieki nad przekazanym ptakiem należy powiadomić władze gminy, instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody o swoich wątpliwościach. Można także nas poinformować jako organizację pozarządową.

Na naszej stronie znajduje się wykaz różnych instytucji pomagających ptakom. Prosimy użytkowników strony o ewentualne uzupełnienia, weryfikacje, gdyż z czasem niektóre adresy, telefony mogą być nieaktualne, a także mogą pojawić się nowe ośrodki.

Zgłoszenia w Krakowie

W Krakowie zgłoszenia przyjmuje straż miejska pod numerem 986 i przekazuję informacje do firmy wynajętej przez Urząd Miasta. Firma powinna przyjechać by odebrać ptaka w ciągu 1,5 godz. od przyjęcia zgłoszenia. Zwykle kontaktuje się wcześniej, by uzyskać szczegółowe informacje. Firma podejmująca interwencję znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (os. Zgody 2, tel. 12-616-88-93, 12-616-88-92) i tam należy składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia.

W następnych zakładkach podano informacje dla osób, które same chcą udzielić pomocy znalezionym ptakom.

Comments are closed.