Energa Operator

In 2022, the Małopolska Ornithological Society (MTO) initiated collaboration with Energa Operator for the research and protection of the White Stork within the Energa Operator's operational area. As part of this collaboration, we undertook the ringing of white storks in the Energa Operator's operational area. In this area, we ringed a total of 270 young storks in 103 nests across five voivodeships.

W ramach współpracy z Energa Operator w 2023 r. zorganizowano obrączkowania bocianów białych w obszarze działania Energa Operator. 11 obrączkarzy indywidualnych i zespołów wykonywało obrączkowania bocianów białych. Łącznie zaobrączkowano 589 młodych bocianów w 254 gniazdach na terenie 66 gmin oraz 3 młode w ośrodkach rehabilitacji. W pracach pomagało 8 wolontariuszy. Uczestnicy obrączkowań przekazywali także mieszkańcom, w miejscach obrączkowania, ulotkę informującą o naszej współpracy i wsparciu ze strony Energa Operator.

 

Photo gallery from the ringing of white storks:

Comments are closed.