PGE Dystrybucja

In 2021, we began collaboration with PGE Dystrybucja S.A. We ringed storks in the Świętokrzyskie voivodeship, where we placed rings on 275 stork chicks in 107 nests, and in the Świętokrzyskie voivodeship, we ringed 183 storks in 65 nests. One of the young birds in a nest located in the village of Skotniki Dolne, Wiślica municipality, in the Świętokrzyskie voivodeship received a GPS-GSM transmitter funded by PGE Dystrybucja. Detailed information about the fate of this bird can be found in the "Our Storks with a Transmitter" section.

In 2022, we received funding from the PGE Foundation for the purchase of rings and transmitters for storks, and the project is being carried out in close cooperation with PGE Dystrybucja SA. In 2022, we ringed 937 young storks in 366 nests, along with one adult and three young storks in rehabilitation centers. We attached transmitters to 11 young storks and one adult.

In the September issue of "Przyroda Polska," a two-page article was published describing our program in collaboration with PGE regarding the ringing of white storks. On October 19, 2022, a representative from MTO, Kazimierz Walasz, PhD participated in the conference "Bird Protection in Urbanized Areas" organized by PGE Dystrybucja in cooperation with the League for the Protection of Nature at the National Stadium in Warsaw. He took part in a panel discussion on the protection of the White Stork.

W ramach współpracy z PGE Dystrybucja w 2023 r. zorganizowano obrączkowania bocianów białych w obszarze działania PGE Dystrybucja. 12 obrączkarzy indywidualnych i zespołów wykonywało obrączkowania bocianów białych. Łącznie zaobrączkowano 897 młodych bocianów w 363 gniazdach na terenie 54 gmin oraz 6 młodych w ośrodkach rehabilitacji. W pracach pomagało 9 wolontariuszy. Uczestnicy obrączkowań przekazywali także mieszkańcom, w miejscach obrączkowania, ulotkę informującą o naszej współpracy i wsparciu ze strony PGE Dystrybucja.

 

Photo gallery from the ringing of white storks:

Comments are closed.