Our storks with transmitters

W ramach Programu w 2021 r. założyliśmy pierwszy nadajnik młodemu bocianowi w woj. świętokrzyskim, sfinansowany przez PGE Dystrybucja. W 2022 r. założyliśmy 14 nadajników Po jednym sfinansował Tauron Dystrybucja i firma INTERREX-RINGS, a pozostałe PGE Dystrybucja. Nadajniki te, nazywane też transmiterami lub loggerami, zakładamy ptakom, by poznać szczegółowo ich trasy migracji, a także zachowania przed podjęciem migracji i na zimowiskach. Każdy nadajnik jest wyposażony w element fotowoltaiczny, służący do ładowania baterii nadajnika. Są to tzw. nadajniki plecakowe, czyli zakładane na grzbiet ptaka. By pióra nie przykryły panelu fotowoltaicznego, nadajnik ma większą grubość. Nadajnik odczytuje temperaturę otoczenia, nasłonecznienie i ruch ptaka. Rejestruje także, w oparciu o system GPS, położenie geograficzne i wysokość. W zależności od poziomu naładowania baterii, wszystkie te dane zbierane są z częstotliwością od jednej godziny do nawet 20 sekund i zapisywane w pamięci nadajnika. Następnie w zależności od ustawienia, przekazywane są do sieci komórkowej GSM, co 8 godzin, pół godziny, lub częściej, nawet, co kilka min. Dlatego nadajniki te nazywane są loggerami, ponieważ łączą się (logują) z siecią GSM. Dane z sieci komórkowej trafiają na serwer i panel on-line producenta nadajnika, gdzie osoby mające uprawnienia dostępu, mogą je na bieżąco przeglądać i analizować.

In 2022, we fitted transmitters to young storks in 7 nests. We placed two transmitters in 3 nests, one in 4 nests, one transmitter on an adult female, one on an adult male, and two young storks from rehabilitation centers. Transmitters were fitted in two nests on the southern outskirts of the Kampinos Forest in Koczargi Stare and Mariew – one transmitter each. In three nests in the southern part of the Świętokrzyskie voivodeship – in Krzyżanowice Dolne and Wiśniówki – two transmitters each, one in Sędowice, in the Podkarpackie voivodeship in Przeworsk – 2 transmitters. In the east of Krakow in Niepołomice – 1 transmitter, and on an adult female in the Lubuskie voivodeship near Nałęczów (Cynków). In Niepołomice, the nest with storks has a fixed camera, allowing us to observe the storks' behavior in real-time.

W 2023 r. założyliśmy nadajniki 13 bocianom, w tym jeden sfinansowany przez Tauron Dystrybucja, a pozostałe przez PGE Dystrybucja. W Krakowie po raz pierwszy nadajnik otrzymał jeden bocian, z jedynego gniazda z młodymi w Krakowie. W dwóch gniazdach w Krzyżanowicach i Koperni w woj. świętokrzyskim założyliśmy po 3 nadajniki – wszystkim młodym w gniazdach. W woj. podkarpackim w Kosienicach założyliśmy w jednym gnieździe 2 loggery, a w drugim w Wacławicach jeden nadajniku.  Jeden młody bocian otrzymał nadajnik w Strzelcach w woj. lubelskim. Ostatnie dwa młode bociany otrzymały nadajniki bardzo późno, gdyż dopiero 16.09.2023 r. Znajdowały się w ośrodku rehabilitacji w Pomieczynie k. Gdańska. Po czterech dniach od przeniesienia do otwartej woliery, opuściły ją i przebywały w sąsiedztwie przez pięć dni, a następnie niespodziewanie podjęły przelot migracyjny na południe. Niestety po sześciu dniach obydwa zginęły – jeden na zachód od Bydgoszczy, a drugi k. Włocławka. Najbardziej prawdopodobną przyczyną w obydwu przypadkach jest atak bielika.

Lokalizację gniazd, w których założono ptakom loggery GPS-GSM, pokazuje poniższa mapka:

Storks with transmitters:

Comments are closed.