Rzadkie gatunki ptaków w Regionie

Łabędź krzykliwy <em>Cygnus cygnus</em> jest jednym z gatunków uwzględnionych w Kartotece Rzadkich Ptaków. Lęgi odbywa również w Małopolsce.<br /> (Fot. J. Wyka)

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus jest jednym z gatunków uwzględnionych w Kartotece Rzadkich Ptaków. Lęgi odbywa również w Małopolsce.
(Fot. J. Wyka)

Co roku prezentujemy na zjazdach MTO informacje o stwierdzeniach rzadkich gatunków ptaków weryfikowanych przez Komisję Faunistyczną oraz stwierdzenia rzadszych gatunków nie podlegające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną.  

Apelujemy o wpisywanie wszelkich obserwacji ptaków w tym gatunków rzadszych do naszej bazy obserwacji (kliknij).

Obserwacje rzadszych gatunków opracowuje i przedstawia na zjazdach Stanisław Czyż. Od ubiegłego roku obserwacje rzadszych gatunków nie podlegające weryfikacji Komisji Faunistycznej są także opracowywane i publikowane dla całego kraju w ramach Kartoteki Rzadkich Ptaków (KRP) działającej przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Dane z naszego Regionu przygotowuje Stanisław Czyż. Obecnie jest już opublikowany raport za roku 2018 – gatunki lęgowe i nielegowe zawierający informacje o rzadszych gatunkach zamieszczone w Bazie obserwacji MTO.  Zachęcamy do lektury.

Co to właściwie jest Kartoteka Rzadkich Ptaków (KRP)? Działająca przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN kartoteka powstała w celu gromadzenia danych i aktualizacji statusu gatunków ptaków o ograniczonym zasięgu lub niskiej liczebności w skali całego kraju (Komisja Faunistyczna & Kartoteka Rzadkich Ptaków 2018).

Cele działania KRP są następujące:

  1. Gromadzenie i weryfikacja stwierdzeń gatunków ptaków rozproszonych w różnych źródłach (np. w bazach regionalnych, ornitho.pl, u obserwatorów ptaków, w publikacjach i raportach), w celu uzyskania jak najbardziej kompletnego obrazu występowania, w tym liczebności i rozmieszczenia, rzadkich, ale niepodlegających weryfikacji KF gatunków w Polsce
  2. Publikowanie raportów rocznych w Ornis Polonica
  3. Uzupełnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych kraju, w tym o rzadkich gatunkach lęgowych, w celu m.in. przygotowania wskazań do ich ochrony i podejmowania działań ochronnych
  4. Wykorzystanie zweryfikowanych danych w publikacjach, np. monografiach regionalnych, a w dłuższej perspektywie czasu przygotowanie opracowań dotyczących występowania gatunków objętych KRP w skali całego kraju.

Literatura:

Chodkiewicz T., Ławicki Ł., Wylegała P., Beuch S., Aftyka S., Czechowski P., Czyż S., Dębowski P., Dylik A., Grygoruk G., Jankowski K., Kajzer Z., Matyjasiak Ł., Smyk B., Wężyk M., Sikora A. 2020. Kartoteka Rzadkich Ptaków w Polsce w roku 2018 – gatunki nielęgowe. Ornis Pol. 61: 153–193.

Komisja Faunistyczna & Kartoteka Rzadkich Ptaków 2018. Komunikat o powołaniu Kartoteki Rzadkich Ptaków w Polsce. Ornis Pol. 59: 297–299.

JW

Bookmark the permalink.

Comments are closed.